ATV Destroyer

ATV Destroyer

最高のATVのゲームの1つを試してみてください!

ダウンロード
バージョン履歴
ATV Destroyer
ATV Destroyer 16 APK
2020-09-16 28.25 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 213780856b65ba6e9319903566e4b696d4d46a0a

Size: 28.25 MB

ATV Destroyer
ATV Destroyer 15 APK
2020-09-16 27.29 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Architecture: armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 08033489cb3552b2c0d2c0e72abcb0ae41899774

Size: 27.29 MB

ATV Destroyer
ATV Destroyer 13 APK
2020-08-25 28.63 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 35ba919f53d701a1f62c3934ed63bfa2c65078c9

Size: 28.63 MB

What's New:

64bit version
ATV Destroyer
ATV Destroyer 1.0.9 APK
2019-10-19 28.61 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b6af7d9372c3a3178d7fd094c599a706a50ef178

Size: 28.61 MB

What's New:

64bit version added
ATV Destroyer
ATV Destroyer 1.0.8 APK
2019-10-19 27.66 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture: armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6ebc28f91c70eb52e37e030e311b3e384ee384a6

Size: 27.66 MB

What's New:

64bit version added
ATV Destroyer
ATV Destroyer 1.0.6 APK
2015-11-03 16.96 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Architecture: armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d74b31be051f6502181504139c34296b0e36077b

Size: 16.96 MB

What's New:

new ATV