504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )

9.6 4K+

v23 by Khaan Apps

504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) 504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

504 Essential English Vocabularyの詳細

Khaan Appsからリリースされた『504 Essential English Vocabulary』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『504 Essential English Vocabulary』のファイルサイズ(APKサイズ):7.36 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではKhaan Appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『504 Essential English Vocabulary』に似ているアプリや類似アプリは174個を見つける。現在、504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『504 Essential English Vocabulary』のAndroid要件はAndroid 4.2+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。504必須英語の単語を学ぶ
کتاب "504 لغت ضروری زبان انگلیسی" یکی از کتاب هایی است که هر زبان آموزی با آن آشنا می باشد. این کتاب حاوی 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است که زبان آموزان برای یادگیری زبان انگلیسی باید بر روی آن تسلط خوبی داشته باشند. "504 لغت ضروری و پرکاربرد" از جمله متدهای برتر و پرسرعت آموزش است که ما این متد را در غالب یک اپلیکیشن زیبا و کاربردی، برای تسهیل در آموزش در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
اپلیکیشن جامع آموزش 504 لغت ضروری ، پر بازده ترین روش آموزش زبان انگلیسی در سریع ترین زمان ممکن !
در نرم افزار 504لغت سعی بر این بوده تا با ارائه امکانات متفاوت و استفاده از نکات ضروری در امر آموزش زبان انگلیسی علاوه بر افزایش کاربردهای اپلیکیشن سبب تسهیل در فرآیند یادگیری شویم.
برخی از مکانات برنامه :
* دسته بندی کلمات
*مطرح کردن پرسش و آزمون در کنار هر درس برای یادگیری بیشتر
*محیط کاربری ساده و در عین حال کاربردی
*لغات کاربردی زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی
*نمایش مسیر یادگیری برای ایجاد انگیزه بیشتر
*گویش صوتی هر کلمه با صداهای گوناگون
*مثال های کتاب 504 لغت به همراه ترجمه فارسی
*آزمون های چند گزینه ای انگلیسی به فارسی و برعکس
42 درس 3 مرحله ای برای آموزش *
*تکرار کلمات برای یادگیری بیشتر (هر کلمه 6 بار )
続きを読む
504 Essential English Vocabulary 特徴
バージョン履歴 もっと見る
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) 23 APK
2021-09-02 7.36 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2d7d0f90cc18870a20f29c193546c50049634d83

Size: 7.36 MB

504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) 22 APK
2021-06-12 7.36 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: caf5bd1fb2d07aa711616958d2baea28f96bc292

Size: 7.36 MB

504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) 21 APK
2020-10-19 6.64 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: e8bd9fdce20244ec8c24566634b52509d268c421

Size: 6.64 MB

What's New:

Bugs fixed
Improved application performance
Correcting mistakes in translating the meaning of words and sentences
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی )
504 لغت ضروری ( آموزش زبان انگلیسی ) 20 APK
2020-09-30 6.03 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6ac0fc7c026ad3b40b7cc9cc545ed9e71fe1df5a

Size: 6.03 MB

What's New:

Improved application performance
Bugs fixed
追加情報

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2021-08-28

最新バージョン:

23

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.2+