اطلاعات عمومی

9.3 997

v13 by Khaan Apps

اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

General Informationの詳細

Khaan Appsからリリースされた『General Information』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『General Information』のファイルサイズ(APKサイズ):8.71 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではKhaan Appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『General Information』に似ているアプリや類似アプリは212個を見つける。現在、اطلاعات عمومی appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『General Information』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『اطلاعات عمومی apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
با اطلاعات عمومی کافی میتوانید در هر جمعی بدرخشید.
با برنامه اطلاعات عمومی دانش عمومی و اطلاعات عمومی خود را افزایش دهد. زیرا همواره بالا بودن اطلاعات عمومی و دانستنی های بیشتر به شما کمک می کند تا زندگی بهتری داشته باشید و همیشه و همه جا بالا بودن دانستنی ها و اطلاعات عمومی شما ارزشمند تلقی می شوید.
در برنامه اطلاعات عمومی با تعدادی از جدیدترین و جالب ترین دانستنی ها آشنا می شوید و به بالا رفتن اطلاعات عمومی خود کمک خواهید کرد. برنامه اطلاعات عمومی رایگان شامل یک مجموعه خوب از دانش و اطلاعات عمومی جالب است که می تواند برای شما مفید باشد.
ما در برنامه اطلاعات عمومی دسته بندی کاملی را برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم که شامل شگفتی‌های حیوانات، دانستنی‌های عمومی، دانستنی‌های مذهبی، رکورد‌های گینس، اطلاعات کشورها، زندگی مشاهیر، حقایق تاریخی و... است و با مطالعه آن میتوانید به دانش و آگاهی خود در هر زمینه ای اضافه کنید.
ویژگی های برنامه اطلاعات عمومی :
برنام ای کم حجم
کوتاه و جامع بودن مطالب
استفاده از تصاویر مرتبط
به اشتراک گذاری مطالب
محیط کاربرپسند
دسته بندی اطلاعات عمومی :
تاریخی
رکورد گینس
عمومی
حیوانات
کشور ها
آیا میدانید
افراد مشهور
پس اگر به دنبال جالب ترین و جذاب ترین دانستنی‌هایی که شاید تا کنون از آن بی خبر بوده اید هستید، این برنامه رایگان را از دست ندهید.
اگر بخش خاصی از اطلاعات عمومی مد نظر شماست در بخش نظرات و پیشنهادات ما را از آن مطلع کنید.
続きを読む
General Information 特徴
バージョン履歴 もっと見る
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی 13 APK
2021-04-28 8.71 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 221f92bd5f2d96b64d90fe761a0db3154db07da6

Size: 8.71 MB

اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی 12 APK
2020-12-14 8.36 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 790a6d5d8a4e9216137266ddc23fb0ebd2272626

Size: 8.36 MB

What's New:

برطرف شدن ایرادات برنامه
بهبود عملکرد و سرعت برنامه
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی 11 APK
2020-11-05 8.02 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 7617008c90ec3e951cb75206c563ebca8593b25b

Size: 8.02 MB

What's New:

برطرف شدن ایرادات برنامه
بهبود عملکرد و سرعت برنامه
اطلاعات عمومی
اطلاعات عمومی 10 APK
2020-05-13 6.73 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8c053147d048a2d2247750ba45a110d257bc005c

Size: 6.73 MB

What's New:

برطرف شدن ایرادات برنامه
بهبود عملکرد و سرعت برنامه
تصحیح محتوا و اضافه شدن مطالب جدید
追加情報

更新日:

2021-04-27

最新バージョン:

13

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+