رژیم آنلاین دکتر کرمانی

8.1 200

v3.4.0 by Behafzar team

رژیم آنلاین دکتر کرمانی アプリダウンロード رژیم آنلاین دکتر کرمانی アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

به اندامの詳細

Behafzar teamからリリースされた『به اندام』は健康&フィットネスアプリだ。apkfab.com/jpから『به اندام』のファイルサイズ(APKサイズ):29.93 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではBehafzar teamより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『به اندام』に似ているアプリや類似アプリは144個を見つける。現在、رژیم آنلاین دکتر کرمانی appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『به اندام』のAndroid要件はAndroid 4.3+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『رژیم آنلاین دکتر کرمانی apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
اپلیکیشن به اندام دکتر کرمانی یک نرم افزار آنلاین هوشمند می باشد که با در نظر گرفتن شرایط جسمانی شما، برنامه غذایی، جهت کاهش یا افزایش وزن ارائه می دهد. این برنامه برای حفظ و بهبود سلامت جسمانی شما طراحی شده است.
ما تیمی متشکل از پزشکان، متخصصین تغذیه، فیزیولوژیست، مهندسین نرم افزار و کارشناسان محتوایی هستیم که به منظور ارائه عالی ترین خدمات تخصصی کاهش و افزایش وزن، منطبق با استانداردهای بین المللی همت گماردیم.
لذا نهایت تلاشمان را در تحقق اهداف زیر بذل می کنیم:
اهدای سلامتی به هموطنان، در سراسر دنیا با رعایت استانداردهای بین المللی.
انجام فعالیت های علمی و پژوهشی در حوزه سلامت.
افزایش دانش تغذیه و ارائه بهترین راهکار تناسب اندام.
ایفای نقش موثر در سلامت خانواده‌ها در سراسر دنیا.
احیا و گسترش اندام زیبا.

به اندام 3.4.0 アップデート

اضافه شدن پرداخت آنلاین روانشناسی
اضافه شدن صندوق پیام ها به پروفایل
امکان لغو تماس
رفع برخی ایرادات
続きを読む
به اندام 特徴
バージョン履歴 もっと見る
رژیم آنلاین دکتر کرمانی
رژیم آنلاین دکتر کرمانی 3.4.0 APK
2021年11月05日 29.93 MB

Requires Android: Android 4.3+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 1aeca83462dc1db6c26b4f3107260f3794dfd90f

Size: 29.93 MB

What's New:

اضافه شدن پرداخت آنلاین روانشناسی
اضافه شدن صندوق پیام ها به پروفایل
امکان لغو تماس
رفع برخی ایرادات
رژیم آنلاین دکتر کرمانی
رژیم آنلاین دکتر کرمانی 3.3.0 APK
2021年07月08日 29.23 MB

Requires Android: Android 4.3+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 6e7761dfa83ef31d467cfbe9c18e1a574c643f7c

Size: 29.23 MB

What's New:

Added pregnancy regimen
Added phone call request
Added Psychology
Fixed minor errors
رژیم آنلاین دکتر کرمانی
رژیم آنلاین دکتر کرمانی 3.2.5 APK
2021年05月15日 28.54 MB

Requires Android: Android 4.3+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: b821cf84fc97a9ad2c4a2903f2085826013fa17a

Size: 28.54 MB

What's New:

Fixed minor errors
رژیم آنلاین دکتر کرمانی
رژیم آنلاین دکتر کرمانی 3.1.9 APK
2021年04月09日 27.62 MB

Requires Android: Android 4.3+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86_64

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: d944b68fe19f20bf8a09a965cf6c653244e419d9

Size: 27.62 MB

What's New:

Added weight gain diet
Fixed minor errors
追加情報

パケージ名:

com.kermany.behandam

更新日:

最新バージョン:

3.4.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.3+