آموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروری
8.9
4

آموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروری

آموزشوواژهیضروریوکلماتکاربردیبرایتسلطبرزبانانگلیسی

504 لغت ضروری زبان انگلیسی 画像

504 لغت ضروری زبان انگلیسی 2
「504 لغت ضروری زبان انگلیسی」とはFrenzy Solutionsが開発したたアプリです。2019年11月14日にآموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروریの最新バージョンは2にアップデートされました。آموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروریは書籍&参考書のアプリです。ここでآموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروریFrenzy Solutionsは開発したアプリを見ることができます。آموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروریと類似の16個Androidアプリを見ることができます。今、このアプリは無料です。このアプリのAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。آموزش زبان انگلیسی - 504 لغت کاربردی و ضروریはAPKFab、またはGooglePlayで入手できます。APKFab.comでは全てのAPK/XAPKファイルはオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードすることができます。
آموزش زبان انگلیسی به کمک 504 لغت ضروری زبان انگلیسی صورت میگیرد.
کتاب 504 لغت ضروری زبان انگلیسی یکی از منابع لازم و ضروری برای آموزش زبان انگلیسی به داوطلبان برای شرکت در آزمون‌های بین‌المللی و همچنین داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد است.
کتاب 504 حاوی 504 لغت ضروری و پرکاربرد زبان انگلیسی است. ما در برنامه آموزش زبان انگلیسی به کمک 504 لغت ضروری زبان انگلیسی پرکاربرد ترین لغات زبان انگلیسی را بر اساس منحنی فراموشی ابینگهاوس که زیربنای جعبه ی لایتنر هم به شمار میرود در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.
به کمک اپلیکیشن 504 یا آموزش زبان انگلیسی به کمک 504 لغت ضروری زبان انگلیسی به راحتی و سادگی زبان را بیاموزید.
ویژگی های برنامه:
دسته بندی کلمات
آموزش 504 لغت ضروری زبان انگلیسی
آموزش پرکاربرد ترین لغات زبان انگلیسی
آزمون های چند گزینه ای انگلیسی به فارسی و برعکس
آموزش زبان انگلیسی از طریق تکرار کلمات برای یادگیری بیشتر
آموزش لغات کاربردی زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی و انگلیسی
استفاده از متد آموزش منحنی فراموشی ابینگهاوس که زیربنای جعبه ی لایتنر هم به شمار میرود
504 لغت ضروری انگلیسی همیشه و همه جا در قالب اپلیکیشنی پرکاربرد در گوشی موبایل شماست. پس برنامه رایگان آموزش زبان انگلیسی به کمک 504 لغت ضروری زبان انگلیسی را از دست ندهید.
続きを読む
504 لغت ضروری زبان انگلیسی 特徴
追加情報
更新日:

2019-11-14

最新バージョン:

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.1+