Српска Библија

9.0

v1.0 by ⭐ Wiktoria Goroch ⭐

Српска Библија アプリダウンロード Српска Библија アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Српска Библијаの詳細

⭐ Wiktoria Goroch ⭐からリリースされた『Српска Библија』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Српска Библија』のファイルサイズ(APKサイズ):2.63 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpでは⭐ Wiktoria Goroch ⭐より配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、Српска Библија appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Српска Библија』のAndroid要件はAndroid 1.6+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Српска Библија apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Српска Библија
Библија или Свето писмо (од грчке речи βιβλια, (ta) biblia у значењу «књижице», множина именице βιβλιον, biblion, «књижица», која је деминутив од βιβλος, biblos, «књига», именице која је изведена из речи βυβλος, byblos са значењем папирус, од назива феничанског града Библос, познатог по производњи папируса) назив је за хебрејску Библију и хришћанску коју чине Стари завет и Нови завет.
Аутографи библијских књига не постоје, него многобројни њихови преписи, тзв. текстуални сведоци. Служећи се њима, библијска наука настоји приредити што поузданији библијски текст, тзв. критичко издање Библије.
Идеја о хришћанској Библији као Новом завету проистекла је из ранохришћанских текстова који су у Христу видели посредника у новом савезу са Богом. Хришћанска Библија, односно Нови завет, садржи 27 списа. Ти списи се могу поделити на 4 врсте религијских текстова:
четири јеванђеља,
једна рана црквена повест,
двадесет и једна посланица,
једна апокалипса
Библија, или Свето писмо, код хришћана означава збирку светих списа који се деле на књиге Старог завета и Новог завета.
続きを読む
Српска Библија 特徴
追加情報

更新日:

最新バージョン:

1.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 1.6+