New English-Irish Dictionary

7.4 7

v1.0.9 di Foras na Gaeilge

download New English-Irish Dictionary XAPK download New English-Irish Dictionary XAPK
Scarica tramite l'APP APKFab
Installazione veloce e sicura • Senza Regione

Su English-Irish Dictionary

(Leagan Gaeilge thíos)
The New English-Irish Dictionary contains 48,000 headwords, 140,000 senses and over 139,000 example sentences and phrases. Users may also avail of pronunciation files from the three major dialects and numerous links to grammar files.
The first comprehensive English-Irish dictionary to be published in over 50 years, this contemporary, authoritative dictionary is suitable for people of all ages and ranges of ability, from beginners to fluent speakers using Irish at a professional level.
About the content:
• Contemporary and comprehensive vocabulary;
• Rich in context examples;
• Sound files from the three major dialects;
• Grammar files for nouns, adjectives, prepositions and verbs.
Functions and Features:
• Almost all major features fully usable offline (sound files offline to come in the next version);
• Search autocomplete to help you find words and phrases quickly;
• A ‘favourites’ feature to help you save your favourite entries;
• A ‘recent searches’ list to help you return to words you viewed recently;
• Tap on a word within an entry to look up a new entry;
• Copy and paste your favourite entries.
Please note that the app can be used with version 4.0 and up of Android, but runs most effectively on version 4.4 or higher.
As entries are added to the dictionary incrementally, new versions will be made available at no extra charge.
This is a must-have reference tool for learners and speakers of all abilities.
The dictionary is produced by Foras na Gaeilge, the governmental body responsible for the promotion of the Irish language.
***
Tá 40,000 ceannfhocal, 140,000 aonad céille agus níos mó ná 139,000 abairt shamplach agus frása san Fhoclóir Nua Béarla-Gaeilge. Tá comhaid foghraíochta ó na trí mhórchanúint agus an t-iliomad comhad gramadaí ar fáil d’úsáideoirí ann chomh maith.
An chéad fhoclóir cuimsitheach Béarla-Gaeilge a foilsíodh le breis agus 50 bliain anuas, tá an foclóir comhaimseartha, údarásach seo oiriúnach do dhaoine den uile aois agus cumas, ón bhfoghlaimeoir atá ar thús a aistir go dtí cainteoirí líofa a úsáideann an teanga ar leibhéal gairmiúil gach lá.
Ábhar an fhoclóra:
• Stór focal cuimsitheach, comhaimseartha;
• Neart samplaí úsáide;
• Comhaid fuaime ó na trí mhórchanúint;
• Comhaid ghramadaí do bhriathra, ainmfhocail, aidiachtaí agus réamhfhocail.
Feidhmeanna agus Gnéithe:
• Nach mór gach feidhm ar fáil as líne (comhaid fuaime as líne le teacht sa chéad leagan eile);
• Feidhm uathchríochnaithe agus tú i mbun cuardaigh le cabhrú leat teacht ar fhocail agus ar fhrásaí go tapa;
• Cuardaigh le saoróga;
• Cuir réiltíní leis na hiontrálacha is fearr leat chun iad a shábháil;
• Liosta de na cuardaigh is déanaí a rinne tú;
• Tapáil ar fhocal in iontráil chun aistriúcháin an fhocail sin a fháil;
• Cóipeáil agus greamaigh na hiontrálacha is fearr leat.
Féadtar an aip a úsáid le leaganacha 4.0 agus níos déanaí den chóras Android, ach is fearr a ritheann an aip ar leaganacha 4.4 agus níos déanaí.
De réir mar a chuirfear iontrálacha leis an bhfoclóir, cuirfear leaganacha nua den aip ar fáil saor in aisce.
Is uirlis thábhachtach é seo do gach foghlaimeoir agus cainteoir ar an uile leibhéal.
Tá an foclóir seo á fhoilsiú ag Foras na Gaeilge, an foras rialtais atá freagrach as cur chun cinn na Gaeilge.

Aggiornamento English-Irish Dictionary 1.0.9

Nuashonrú suntasach tras-fhoclóra. Ceartaíodh earráidí, cuireadh tuilleadh comhaid fuaime agus ghramadaí le hiontrálacha agus cuireadh slacht ar roinnt mhaith iontrálacha eile. Dornán d’iontrálacha nua a bhaineann le cúrsaí reatha agus le Béarla na hÉireann curtha isteach.
A significant cross-dictionary update. Errors corrected, sound and grammar files added to entries and many entries improved in various other ways. Some new entries relating to current affairs and Hiberno-English added.
Leggi di Più
Caratteristiche English-Irish Dictionary
Maggiori Informazioni

Nome Pacchetto:

fr.idm.fng.neid

Data Aggiornamento:

Ultima Versione:

1.0.9

Aggiornamento Necessario:

Invia l'ultima versione

Disponibile su:

Google Play

Requisiti:

Android 5.1+