Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər

1.0 8

v1.2 von Barakah apps

Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər APK Herunterladen Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər APK Herunterladen
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über Əl-Lulu vəl Mərcan

Əl-Lulu vəl Mərcan (Paketname: com.barakahapps.buxarivemuslim) wird von Barakah apps entwickelt und die neueste Version von Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər 1.2 wurde am 25. April 2019 aktualisiert. Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər durchsuchen und 19 alternative Apps zu Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.0.3+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Müsəlmanlara dəyərli bir kitab topluyub bəxş edən Muhəmməd Fuad AbdulBəqiyə (Allah ona rəhmət etsin) Uca Allahdan rəhmət və məğfirət, məqamının Cənnət olmasını Allahdan diləyirik. Şeyx H. 1299-cu il Cumədəl Əvvəl 3 (Mart 1882-ci ildə) Qahirədə doğulmuşdur. Muttəfiqun Aleyh – nəzərində ittifaq olunan söz və ya məsələ deməkdir. Səhabələrin ittifaq etdiyi və heç birinin müxalif olmadığı deməkdir. Hədisdə isə bir hədisin səhihliyi üzərində hədis imamlarının birləşdiyi, hədisin səhih olduğunu söyləmələridir.
Bu kitab isə Səhih Buxari və Səhih Muslimdən toplandığı üçün Muttəfiqun Aleyh adlanmışdı. Çünki onlardan sonra gələn bir çox alimlər bir hədisin Buxari və Muslimdə olması hədisin səhih olması üçün yetərlidir demişlər. İslam dünyasında böyük bir etibar qazanmış və içində olan hədislərin səhih olmasına dair bir çox alimlər ittifaq etmişlər. İbn Əsir (Allah ona rəhmət etsin) deyir ki: “Hər ikisi də kitablarına səhih ismini vermişlər və səhih ismini verən ilk alimlər olmuşlar. Bu iki alim söylədikləri sözə sadiq qalmış, bu etibarı doğrultmuşlar, buna görə də Allah onları şərqdə və qərbdə, quruda və suda da doğrultmuşdur. Bunun belə olmasının səbəbi niyyətlərinin doğru olması, qəlblərinin ixlaslı olması, kitablarına yazdıqları hədislərin səhih olmasıdır” . (Cəmiul usul Fi Hadisil Rasul 41,42. ) Qurani Kərimdən sonra ən güvənilir hökm olaraq qəbul edilmişdir.
Bu Barədə Yazılan Kitablar:
1. Risalə Fi Bəyani Mə İttəfəqa Aleyhi Buxari və Muslim Və Mə İnfəradə Əhəduhumə Anil Ahar. Muəllif: Əli İbn Ömər əd-Dərakutni.
2. Muvaqatul Buxari Və Muslim. Muəllif: Muhəmməd İbn Tahir əl-Məqdisi İbnul Qaysarani.
3. Mufidus Sami Vəl Qari Mimmə İttəfəqa Aleyhi Muslim Vəl Buxari. Muəllif: “Əhməd AbdurRahman İbn Muhəmməd əl-Hariri.
4. Zadul Muslim Fimə İttəfəqa Aleyhil Buxari Məa Muslim. Muhəmməd Həbibullah əş-Şingiti. Kitabda 1368 Hədis vardır.
5. əl-Lulu Vəl Mərcən Fi Mə İttəfəqa Aleyhi Şeyxan. Muəllif: Muhəmməd Fuad AbdulBəqi.
Kitabda hədislər mətn olaraq Səhih Buxarinin mətni nəzərə alınmışdır (1200 Hədis). Lakin az bir qism olaraq Səhih Muslimin mətnləri də vardır (400 Hədis). Hədislərin düzlüşü, başlıqlar və bölümlər Səhih Muslimə görə əsas götrülmüşdür. Muəllif qeyd etmişdir ki, kitabında 2006 hədis yer almışdır. Lakin kitabda 1906 hədis olduğudur. Hər iki tərəfdən də hədislərin həm Buxaridə, həm də Muslimdə olan yerləri bir neçə mətbəə nəşrlərinə əsasən qeyd edilmişdir.
Mehr lesen
Əl-Lulu vəl Mərcan Besonderheiten
Frühere Versionen Mehr
Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər
Buxari və Müslimin ittifaq etdiyi Hədislər 1.2 APK
20. Juni 2019 5.68 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 84120a1ba65006c959a94d9910d4bb90aaaa6998

Size: 5.68 MB

What's New:

Mehr Information

Aktualisierungsdatum:

Letzte Version:

1.2

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.0.3+