قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون

قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون

Lehrplanantrag, Aufnahmeprüfungsbuch kaufen, Beratung, Online-Prüfung, kostenloses Klassenzimmer

Herunterladen
Frühere Versionen
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 5.2 APK
2020-06-03 37.36 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 5de88d2c589a01f5654738bf178eb8a4c1dc25b0

Size: 37.36 MB

What's New:

اضافه شدن کلاس درس
اضافه شدن کلاس آنلاین
بهبود رابط کاربری
بهبود عملکرد اپلیکیشن
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 5.1 APK
2020-05-14 9.98 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: nodpi

SHA1: 6fe95097273bc32eb1137a0c31d48dee5f654f31

Size: 9.98 MB

What's New:

- برنامه ریزی درسی هوشمند شخصی
- مشاوره آنلاین و تلفنی توسط رتبه های برتر کنکور
- لیگ قبولی
- دسترسی تست و درس‌ نامه کتابهای کمک درسی انتشارات معتبر و امکان ساخت آزمون
- بروزرسانی و بهبود رابط کاربری
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 5.0 APK
2020-05-11 9.98 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: nodpi

SHA1: 58e2e62d61fa6bfaf06c4ca3bcd7fdb4152f8eaa

Size: 9.98 MB

What's New:

- برنامه ریزی درسی هوشمند شخصی
- مشاوره آنلاین و تلفنی توسط رتبه های برتر کنکور
- لیگ قبولی
- دسترسی تست و درس‌ نامه کتابهای کمک درسی انتشارات معتبر و امکان ساخت آزمون
- بروزرسانی و بهبود رابط کاربری
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 4.7 APK
2020-03-08 8.63 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1d8c3bd632bcb0e9363214c307263b68660cc84a

Size: 8.63 MB

What's New:

- رفع مشکلات و ایجاد بهبود در برنامه
- رفع مشکل اندازه فرمول ها و عکس ها
- اضافه شدن دکمه مشاهده پاسخ تشریحی در زیر گزینه ها در صفحه آزمون
- بهبود سرعت بارگیری اطلاعات از سرور
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 4.6 APK
2020-02-08 8.53 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 401a3453358ad32263f3173882401b899c7ea14c

Size: 8.53 MB

What's New:

- رفع مشکلات و ایجاد بهبود در اپلیکیشن
- اضافه شدن بخش جستجو به اپلیکشن
- اضافه شدن قابلیت دیدن کتاب های رایگان و خریداری شده در بخش جستجو
- اضافه شدن قابلیت دیدن کتاب های گام به گام و انتشاراتی ها در بخش جستجو
- اضافه شدن بخش مشاوره به اپلیکیشن (آزمایشی)
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 4.0 APK
2019-10-30 6.28 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 327d21c3363f97fe51afd2f25022f1d3169c7475

Size: 6.28 MB

What's New:

-مشاهده میزان پیشرفت هر کتاب
-افزوده شدن امکان درس خواندن موضوعی
-افزوده شدن امکان خرید کتابهای سایر ناشرین از جمله مبتکران، خوشخوان و نیک انجام
-اضافه شدن بخش کتابهای اخیر به خانه برای دسترسی سریع و راحت به آخرین دروس در حال مطالعه
-امکان خرید تکی و کلی کتابهای یک پایه
-اضافه شدن قسمت نمایش کتاب شامل امکاناتی از جمله درس‌نامه، تمرین و آزمون
-اضافه شدن آزمون زماندار به قسمت آزمون ساز
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 3.9 APK
2019-10-18 6.28 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1042859792958243ab43789a6148a98eb3737aeb

Size: 6.28 MB

What's New:

-مشاهده میزان پیشرفت هر کتاب
-افزوده شدن امکان درس خواندن موضوعی
-افزوده شدن امکان خرید کتابهای سایر ناشرین از جمله مبتکران، خوشخوان و نیک انجام
-اضافه شدن بخش کتابهای اخیر به خانه برای دسترسی سریع و راحت به آخرین دروس در حال مطالعه
-امکان خرید تکی و کلی کتابهای یک پایه
-اضافه شدن قسمت نمایش کتاب شامل امکاناتی از جمله درس‌نامه، تمرین و آزمون
-اضافه شدن آزمون زماندار به قسمت آزمون ساز
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 3.8 APK
2019-09-26 6.28 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 743eaa4ac11d1b0e756f67c9ffe2cce6f6b17d1e

Size: 6.28 MB

What's New:

-مشاهده میزان پیشرفت هر کتاب
-رایگان شدن کتب دوازدهم و پیش‌دانشگاهی برای مناطق سیل زده
-افزوده شدن امکان درس خواندن موضوعی
-افزوده شدن امکان خرید کتابهای سایر ناشرین از جمله مبتکران، خوشخوان و نیک انجام
-اضافه شدن بخش کتابهای اخیر به خانه برای دسترسی سریع و راحت به آخرین دروس در حال مطالعه
-امکان خرید تکی و کلی کتابهای یک پایه
-اضافه شدن قسمت نمایش کتاب شامل امکاناتی از جمله درس‌نامه، تمرین و آزمون
-اضافه شدن آزمون زماندار به قسمت آزمون ساز
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 3.7 APK
2019-06-14 6.44 MB

Requires Android: Android 4.2+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7a937bc7e844642565f139ca915ae9f196bd68b2

Size: 6.44 MB

What's New:

-مشاهده پاسخ سوالات پس از آزمون
-مشاهده میزان پیشرفت هر کتاب
-رایگان شدن کتب دوازدهم و پیش‌دانشگاهی برای مناطق سیل زده
-افزوده شدن امکان درس خواندن موضوعی
-افزوده شدن امکان خرید کتابهای سایر ناشرین از جمله مبتکران، خوشخوان و نیک انجام
-اضافه شدن بخش کتابهای اخیر به خانه برای دسترسی سریع و راحت به آخرین دروس در حال مطالعه
-امکان خرید تکی و کلی کتابهای یک پایه
-اضافه شدن قسمت نمایش کتاب شامل امکاناتی از جمله درس‌نامه، تمرین و آزمون
-اضافه شدن آزمون زماندار به قسمت آزمون ساز
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون
قبولی: برنامه ریزی درسی، تست کنکور، مشاوره و آزمون 2.6 APK
2018-03-19 5.95 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6f47adf4371b8ef7994642437794add6479c473e

Size: 5.95 MB

What's New:

اضافه شدن بسته آموزشی پزشکی
اضافه شدن چند بسته آموزشی کارشناسی ارشد (تربیت بدنی - اقتصاد - فوتونیک - مدیریت - کامپیوتر - معماری)
بهبود ظاهر برنامه و رابط کاربری
امکان لاگین با شماره موبایل