Afaan Oromoo Baradhaa

8.9 13

v1.3 by Abdisa Jara

Afaan Oromoo Baradhaa APK download Afaan Oromoo Baradhaa APK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About Afaan Oromoo Baradhaa

Afaan Oromoo Baradhaa (Package Name: com.seerluga.example) is developed by Abdisa Jara and the latest version of Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 was updated on June 17, 2016. Afaan Oromoo Baradhaa is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Afaan Oromoo Baradhaa. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 2.2+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
It is Mobile application used to teach how any body through out the world can read, write and speak Afan Oromo in Grammatical way. So that, this application plays its great role for the development of Afan Oromo Language.
Afaan Oromoo Mobile Appilikeeshiiniin kan hojjatameef Ummatni Oromoo Hundi Addunyaa guutuu irra jiran Bakka Jiranitti Seerluga Afaan isaanii sirri hubachiisuun, Namni kamuu waan fedhe seeraan barreessuu, dubbisuu fi dubbachuu akka danda'u ni taasisa Jedhameeti.
Kanaafuu hundi keenya Afaan Kenya sirritti Beekuun Dirqama, Sababnisaa:
AFAAN MALLATTOO DHA!

Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 Update

Appilikeeshiina kana keessatti Barreeffamni hedduun sirrateera, qabiyyeen tokko tokkos itti dabalameera, barreeffamni tokko tokko cinaa tokkoo hanga cinaa kaanii gahuun hin muldhannes keessatti sisiqanii barreeffamaniiru, akka hubannoof tolutti tarreeffameera.
Read More
Afaan Oromoo Baradhaa Features
Previous Versions More
Afaan Oromoo Baradhaa
Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 APK
June 17, 2016 2.48 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: d9b58eac0dc21673e556c59a2ffba9fc885730b3

Size: 2.48 MB

What's New:

Appilikeeshiina kana keessatti Barreeffamni hedduun sirrateera, qabiyyeen tokko tokkos itti dabalameera, barreeffamni tokko tokko cinaa tokkoo hanga cinaa kaanii gahuun hin muldhannes keessatti sisiqanii barreeffamaniiru, akka hubannoof tolutti tarreeffameera.
Afaan Oromoo Baradhaa
Afaan Oromoo Baradhaa 1.2 APK
December 23, 2015 2.51 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: af4c1769040fc40cdca10bf5e8a2e4e0de20f52a

Size: 2.51 MB

What's New:

Appilikeeshiina kana keessatti Barreeffamni hedduun sirrateera, qabiyyeen tokko tokkos itti dabalameera, barreeffamni tokko tokko cinaa tokkoo hanga cinaa kaanii gahuun hin muldhannes keessatti sisiqanii barreeffamaniiru, akka hubannoof tolutti tarreeffameera.
Afaan Oromoo Baradhaa
Afaan Oromoo Baradhaa 1.1 APK
August 24, 2015 1.6 MB

Requires Android: Android 2.2+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: a18c37b147c18e8320a37843d0cc5805119d7cc1

Size: 1.6 MB

What's New:

Appilikeeshiina kana keessatti Barreeffamni hedduun sirrateera, qabiyyeen tokko tokkos itti dabalameera, barreeffamni tokko tokko cinaa tokkoo hanga cinaa kaanii gahuun hin muldhannes keessatti sisiqanii barreeffamaniiru, akka hubannoof tolutti tarreeffameera.
More Information

Package Name:

com.seerluga.example

Update Date:

Latest Version:

1.3

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 2.2+