Afaan Oromoo Baradhaa
8.9
13

Afaan Oromoo Baradhaa

1.3 by Abdisa Jara
Appilikeeshiinni kun Seerluga Afaan Oromoo kan barsiisuudha

Afaan Oromoo Baradhaa Screenshots

Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 Description
Afaan Oromoo Baradhaa (Package Name: com.seerluga.example) is developed by Abdisa Jara and the latest version of Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 was updated on June 17, 2016. Afaan Oromoo Baradhaa is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Afaan Oromoo Baradhaa. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 2.2+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
It is Mobile application used to teach how any body through out the world can read, write and speak Afan Oromo in Grammatical way. So that, this application plays its great role for the development of Afan Oromo Language.
Afaan Oromoo Mobile Appilikeeshiiniin kan hojjatameef Ummatni Oromoo Hundi Addunyaa guutuu irra jiran Bakka Jiranitti Seerluga Afaan isaanii sirri hubachiisuun, Namni kamuu waan fedhe seeraan barreessuu, dubbisuu fi dubbachuu akka danda'u ni taasisa Jedhameeti.
Kanaafuu hundi keenya Afaan Kenya sirritti Beekuun Dirqama, Sababnisaa:
AFAAN MALLATTOO DHA!
Afaan Oromoo Baradhaa 1.3 Update
Appilikeeshiina kana keessatti Barreeffamni hedduun sirrateera, qabiyyeen tokko tokkos itti dabalameera, barreeffamni tokko tokko cinaa tokkoo hanga cinaa kaanii gahuun hin muldhannes keessatti sisiqanii barreeffamaniiru, akka hubannoof tolutti tarreeffameera.
Read More
Afaan Oromoo Baradhaa Features
More Information
Update Date:

2016-06-17

Latest Version:

1.3 

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 2.2+