1001 Шоҳбайт(узбек китоби)

1001 Шоҳбайт(узбек китоби)

1001 Shoҳbayt (Uzbek Kitob)

1001 Шоҳбайт(узбек китоби) Screenshots

1001 Шоҳбайт(узбек китоби) 1.0 Description
1001 Шоҳбайт(узбек китоби) (Package Name: com.kitob.a1001_shohbayt_uz) is developed by Islomiy kitoblar and the latest version of 1001 Шоҳбайт(узбек китоби) 1.0 was updated on July 10, 2018. 1001 Шоҳбайт(узбек китоби) is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of 1001 Шоҳбайт(узбек китоби). Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 4.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Xalqiniiz diliga vaqin bo'lgan shc'rlardan saralab olingan shohbaytlar niazkur kitolxla inikou darajasida jauilangan. Majniua o'quvcbilarning kcug onunasi uchun birday tushunarli, foydali va qiziqarli.
Mazkur to'plani adabiyot ixlosniandlari. adabiyot o'qituvchilari, univcrsitct. akadcniik litscy va kasb-hunar kollcji talabalari. uniunita'liin inaktablari o'quvchilari va kcug kitobxoular oinniasi uchuu nio'ljallangau.
UDK: 821.512.133-84 BBK: 84(5 O‘zb)2
Tuzuvchi:
K.MUXTOROV,
Andijon viloyat PKQTMOI til va
adabiyot ta'liiui kafcdrasi o'qituvchisi
Mas’ul muharrir:
V.KAHMONOV. lilologiya fanlari lioinzodi. dotscnt
Taqrizchilar:
N.Yl’LDASHKVA,
A.Avloniy noniidagi Rcspublika XTXQTMOMl "Pcdagogika va psixologiya"
kafcdrasi niudiri, pcdagogika fanlari nouizodi. dotscnt.
V.QODIROV,
Andijon Davlat univcrsitcti katta o'qituvrhisi. filologiva
fanlari nouizodi
Read More
1001 Шоҳбайт(узбек китоби) Features
More Information
Update Date:

2018-07-10

Latest Version:

1.0 

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 4.0+