1001 Шоҳбайт(узбек китоби)

1.0

v1.0 by Islomiy kitoblar

1001 Шоҳбайт(узбек китоби) APK download 1001 Шоҳбайт(узбек китоби) APK download
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About 1001 Шоҳбайт

1001 Шоҳбайт (Package Name: com.kitob.a1001_shohbayt_uz) is developed by Islomiy kitoblar and the latest version of 1001 Шоҳбайт(узбек китоби) 1.0 was updated on July 10, 2018. 1001 Шоҳбайт(узбек китоби) is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of 1001 Шоҳбайт(узбек китоби). Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.0+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Xalqiniiz diliga vaqin bo'lgan shc'rlardan saralab olingan shohbaytlar niazkur kitolxla inikou darajasida jauilangan. Majniua o'quvcbilarning kcug onunasi uchun birday tushunarli, foydali va qiziqarli.
Mazkur to'plani adabiyot ixlosniandlari. adabiyot o'qituvchilari, univcrsitct. akadcniik litscy va kasb-hunar kollcji talabalari. uniunita'liin inaktablari o'quvchilari va kcug kitobxoular oinniasi uchuu nio'ljallangau.
UDK: 821.512.133-84 BBK: 84(5 O‘zb)2
Tuzuvchi:
K.MUXTOROV,
Andijon viloyat PKQTMOI til va
adabiyot ta'liiui kafcdrasi o'qituvchisi
Mas’ul muharrir:
V.KAHMONOV. lilologiya fanlari lioinzodi. dotscnt
Taqrizchilar:
N.Yl’LDASHKVA,
A.Avloniy noniidagi Rcspublika XTXQTMOMl "Pcdagogika va psixologiya"
kafcdrasi niudiri, pcdagogika fanlari nouizodi. dotscnt.
V.QODIROV,
Andijon Davlat univcrsitcti katta o'qituvrhisi. filologiva
fanlari nouizodi
Read More
1001 Шоҳбайт Features
Previous Versions More
1001 Шоҳбайт(узбек китоби)
1001 Шоҳбайт(узбек китоби) 1.0 APK
July 28, 2018 21.83 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d8fa882716d192892ecbc360cd79d908510535e4

Size: 21.83 MB

What's New:

More Information

Update Date:

Latest Version:

1.0

Need Update:

Submit latest version

Requirements:

Android 4.0+