ធម្មបទគាថា Dhammapada
9.3
5

ធម្មបទគាថា Dhammapada

2.2 by Khmer Studio
Words taught by Lord Buddha

ធម្មបទគាថា Dhammapada Screenshots

ធម្មបទគាថា Dhammapada 2.2 Description
ធម្មបទគាថា Dhammapada (Package Name: com.khmerpreahthorkeatha) is developed by Khmer Studio and the latest version of ធម្មបទគាថា Dhammapada 2.2 was updated on October 18, 2018. ធម្មបទគាថា Dhammapada is in the category of Education. You can check all apps from the developer of ធម្មបទគាថា Dhammapada and find 1 alternative app to ធម្មបទគាថា Dhammapada on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 4.2+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
ពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ គឺពិតជាពាក្យដែលប្រកបដោយសច្ចភាព ហើយជាមាគ៌ាជីវិតដ៏ឧត្ដមបំផុតសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងអស់ប្រតិបតិ្ដនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថៃ្ង​ ។
ប៉ុន្ដែ ព្រោះតែភាពអវិជ្ជា និងការលោភលន់របស់មនុស្ស ទើបសច្ចភាពនេះមិនត្រូវបានគេមើលឃើញទេ​ ។
ជាធម្មតា បុគ្គលដែលមានគំនិតអាត្មានិយម ពិតជាពិបាកយកភ្នែកមើលនូវទស្សនៈដ៏ពោរពេញដោយសច្ចភាពនេះណាស់ ព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងបំណងរបស់គេ​ ។ ទោះជាយ៉ាងណា បុគ្គលជំពូកនេះនឹងមើលឃើញនូវសេចក្ដីពិត នៅពេលគេជួបប្រទះនឹងបញ្ហាជីវិត​ ។
ធម្មបទគាថា Dhammapada 2.2 Update
Fix erorr
Read More
ធម្មបទគាថា Dhammapada Features
More Information
Category:

Education Apps

Update Date:

2018-10-18

Latest Version:

2.2 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 4.2+