ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္

9.5 104

v1.0 by San Lwin Oo

ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္
Download through APKFab App
Safe & Fast Install • Region Free

About ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္

ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ (Package Name: tmf.payate.slo) is developed by San Lwin Oo and the latest version of ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ 1.0 was updated on September 19, 2018. ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ is in the category of Music & Audio. You can check all apps from the developer of ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ and find 73 alternative apps to ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ on Android. Currently this app is for free. This app can be downloaded on Android 2.0+ on APKFab or Google Play. All APK/XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
မိတ္ေဆြမ်ားအားလံုး မဂၤလာပါ
ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ကို
မိတ္ေဆြတို႔ Android Phone ေပၚကေန
အလြယ္တကူ နာႀကားရြတ္ဖတ္
ပူေဇာ္ ႏိုင္ေစရန္
ေရးသားထားေသာ App ျဖစ္ပါသည္။
သာသနာေတာ္ကို အက်ိဳးျပဳနိုင္မယ့္
ဒကာေတာ္ေကာင္း ဒကာေတာ္ျမတ္တို႕ ျဖစ္ႀကပါေစ။

ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ 1.0 Update

ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ ပရိတ္တရားေတာ္
Read More
ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ Features
Previous Versions More
ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္
ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ 1.0 APK
2018-09-20 19.85 MB

Requires Android: Android 2.0+

Architecture:

Screen DPI: 160dpi

SHA1: c5d1377f2ef6b053e26eb46391b21b201db0db4e

Size: 19.85 MB

What's New:

ပရိတ္ႀကီး (၁၁) သုတ္ ပရိတ္တရားေတာ္
More Information

Package Name:

tmf.payate.slo

Update Date:

2018-09-19

Latest Version:

1.0

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 2.0+