พุทธวจน Screenshots

พุทธวจน 1.3.6 Description
พุทธวจน (Package Name: com.touchsi.buddhawajana) is developed by TouchSi Co., Ltd. and the latest version of พุทธวจน 1.3.6 was updated on May 17, 2019. พุทธวจน is in the category of Books & Reference with the feature Subscriptions. You can check all apps from the developer of พุทธวจน and find 3 alternative apps to พุทธวจน on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 5.0+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
โปรแกรม พุทธวจน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรวบรวมคำสอนที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะโดยตรง และสื่อธรรมะในรูปแบบต่างๆ ที่คณะสงฆ์วัดนาป่าพง (ซึ่งมีพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เป็นประธานสงฆ์) ได้แสดงธรรมะจากการทรงจำคำของตถาคต ถ่ายทอดด้วยการใช้พุทธวจนอธิบายพุทธวจนโดยไม่ใช้ความเห็นของตน และเชื่อมโยงพุทธวจนบทต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นความละเอียดละออของเนื้อธรรมะ และความสอดรับเชื่อมโยงกันของคำพระศาสดา อาทิ หนังสือพุทธวจน-ปิฎก ๓๓ เล่ม, หนังสือพุทธวจนเล่มเล็กย่อยตามหมวดธรรม, วิดีโอและเสียงการแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
พุทธวจน 1.3.6 Update
- แก้ไขปัญหาโหลดหน้าหนังสือไม่ขึ้น
Read More
พุทธวจน Features
More Information
Update Date:

2019-05-17

Latest Version:

1.3.6 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 5.0+