Ruqyah Syariah Mandiri MP3

1.0 23

v2.2 by andromoapp

Ruqyah Syariah Mandiri MP3 APK 下載 Ruqyah Syariah Mandiri MP3 APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Ruqyah Syariah MP3

Ruqyah Syariah MP3(包名:com.andromo.dev442089.app484718)開發者是andromoapp,Ruqyah Syariah MP3的最新版本2.2更新時間為2020年03月26日。Ruqyah Syariah Mandiri MP3的分類是圖書與參考資源。您可以查看Ruqyah Syariah Mandiri MP3的開發者下的所有應用並找到Ruqyah Syariah Mandiri MP3在安卓上的30個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.1+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Aplikasi Ruqyah Syariah Mandiri MP3
Ruqyah adalah al-‘udzah (sebuah perlindungan atau ‘azimah) yang digunakan untuk melindungi orang yang terkena penyakit, seperti panas karena disengat binatang, kesurupan, dan yang lainnya.
Beberapa Alasan Ruqyah Berdasarkan Hadis-hadis Sahih
Nabi Muhammad SAW meruqyah dirinya sendiri tatkala mau tidur dengan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Naas lalu beliau tiupkan pada kedua telapak tangannya, kemudian usapkan ke seluruh tubuh terjangkau oleh kedua tangannya. (HR. Al-Bukhari )
Jabir Bin Abdullah r.a. berkata, "Seseorang di antara kami disengat kalajenking. Kemudian Jabir berkata, "Wahai Rasulullah apakah saya boleh meruqyahkannya? Maka beliau bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang sanggup memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah." ( HR. Muslim )
Aisyah r.a. juga mengatakan, "Rasulullah SAW memerintahkan padaku agar aku minta ruqyah dari pengaruh 'ain ( mata yang dengki )." ( HR. Muslim )
Dari Abu Sa'id Al-Khudhri r.a., Jibril mendatangi Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad apakah engkau mengeluh rasa sakit?" Beliau menjawab, "Ya!" Kemudian Jibril ( meruqyahnya ), "Bismillahi arqika, min kulli syai'in yu'dzika, min syarri kulli nafsin au 'aini hasidin, Allahu yasyfika, bismillahi arqika"
( "Dengan nam Allah aku meruqyahmu, dari segala hal yang menyakitimu, dan dari kejahatan segala jiwa manusia atau mata pendengki, semoga Allah menyembuhkan kamu, dengan nama Allah saya meruqyahmu") ( HR. Muslim )
Aisyah r.a. berkata, "Biasanya Rasulullah SAW apabila ada seorang yang mengeluh rasa sakit, beliau usap orang tersebut dengan tangan kanannya, kemudian berdoa, "Hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia, sembuhkanlah kerana Engkaulah pemberi penyembuh, tiada kesembuhan selain kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tiada meninggalkan penyakit." ( HR. Muslim )
Uthman Bin Abil 'Ash r.a. datang menemui Rasulullah SAW mengadukan rasa sakit pada tubuhnya yang dia rasakan semenjak masuk Islam, kemudian
Rasulullah SAW berkata, "Letakkan tanganmu pada tempat yang terasa sakit, kemudian bacalah; "Bismillahi" ( dengan menyebut nama Allah ) tiga kali, dan bacalah; "A'uzu billahi wa qudrotihi min syarri ma ajidu wa uhadziru" ( aku berlindung dengan Allah dan dengan qudrat-Nya dari kejahatan yang aku dapati dan yang aku hindari ) tujuh kali." ( HR. Muslim )
MANFAAT TERAPI RUQYAH SYARIAH
Ruqyah dapat bermanfaat untuk penyakit-penyakit non medis, antara lain untuk :
- Suka atau mudah kesurupan
- Suka atau sering mimpi buruk
- Mudah atau sering was-was
- Jiwa yang gelisah, gangguan jiwa atau sering berkhayal
- Terkena guna-guna dan penghapus sihir
- Memagar rumah (pengusir jin dan syaitan)
- Ketenangan rumah tangga
- Anak-anak menangis ditengah malam
- Penambat kasih sayang antara anak / ibu-bapa
- Pendarahan berpanjangan bagi wanita (istihadah)
- Menguatkan ingatan dan hafalan dalam pembelajaran.
- Untuk kesehatan diri dan keluarga
- Bagi penderita sakit gangguan jin
- Untuk histeria, dan lambat jodoh
- Memulihkan rumah / tempat kerja yang bermasalah
- Sering mengalami masalah malas dan badan terasa berat untuk bisa rajin dan kembali bersemangat.
Fitur Aplikasi:
- Panduan tata cara meruqyah
- Bisa memutar MP3 ruqyah syariah
- Aplikasi offline sehingga tidak memerlukan koneksi internet

Ruqyah Syariah MP3 2.2 更新

Update SDK 28
New UI
查看更多
Ruqyah Syariah MP3 資訊
歷史版本 更多
Ruqyah Syariah Mandiri MP3
Ruqyah Syariah Mandiri MP3 2.2 APK
2020年03月26日 18.32 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 78f6410db1ce00dcb40f37df526f728d5be98988

Size: 18.32 MB

What's New:

Update SDK 28
New UI
Ruqyah Syariah Mandiri MP3
Ruqyah Syariah Mandiri MP3 2.0 APK
2018年09月18日 18.01 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 61bf2e20d1ce5619ac94b1e0b9afcb7d2bbdcb67

Size: 18.01 MB

What's New:

Update SDK
Update Main Menu
Ruqyah Syariah Mandiri MP3
Ruqyah Syariah Mandiri MP3 1.0 APK
2016年04月16日 17.27 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: c94b29de17384d7f4d7fa06b06838cd422ee6794

Size: 17.27 MB

What's New:

更多資訊

更新日期:

最新版本:

2.2

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.1+