Diyanet Namaz Vaktim APK 下載 Diyanet Namaz Vaktim APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Namaz Vaktim

Namaz Vaktim(包名:tr.gov.diyanet.namazvaktim)開發者是T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı,Namaz Vaktim的最新版本2.6.0更新時間為2022年11月15日。Diyanet Namaz Vaktim的分類是工具。您可以查看Diyanet Namaz Vaktim的開發者下的所有應用並找到Diyanet Namaz Vaktim在安卓上的32個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Diyanet NAMAZ VAKTİM 應用程序已更新,以適應 ANDROID 12 操作系統更新帶來的新功能。 Android 12 操作系統更新剛剛開始實施,並在各種手機上處於測試階段。因此,如果您在下載應用程序時遇到問題,我們建議您從以下鏈接獲取信息。
https://www.samsung.com/uk/support/mobile-devices/what-to-do-if-google-play-store-will-not-load-or-download-apps/
NAMAZ VAKTİM ANDROID 11 安裝視頻通過轉到下面的鏈接,T.C.您可以在信息處理部宗教事務主席團的 YouTube 頻道上觀看,並了解如何進行必要的權限設置。
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2r5koHAmJsV2fZEOpYKDNmVWAsIS7UqM
名為“Prayer Vakti”的應用程序是我們宗教事務主席團的移動應用程序之一,由一家技術老舊的公司開發,儘管收到了很多投訴和批評,但該應用程序從未被公司更新過大約2 年。不幸的是,我們更新公司所需的密鑰庫和密碼。我們以前在手機上安裝過這個應用程序的公民,由於 IOS 和 Android 操作系統已經更新,已經無法使用,因為它已經已經用舊技術開發了。因為我們的總統不支持這個應用程序,它在大約 2 年前被下架了。
由我們禱告會會長團人員重新開發的名為“禱告時間”的移動應用程序已上線2年,並包含許多新功能。
從手機中刪除過時的“祈禱時間”應用程序後,我們建議您清除應用程序歷史記錄並安裝我們當前的應用程序。
因為新的 NAMAZ VAKTİM 應用程序:
- 即使應用程序關閉或未使用時,它也會收集位置數據以檢測離您最近的中心,提供祈禱時間,並使警報、祈禱時間通知欄和小部件更準確地工作,因此您需要允許在後台運行的應用程序。
-您需要確保電池優化不受限制,並且您已將位置權限授予應用程序。
- 第一頁自動檢測離您最近的中心並為您提供祈禱時間。
- 有一個背景,使時間很容易感知。
- 輕鬆訪問警報開/關。
- 有報警及時提醒功能。
- 有一個提前提醒功能,最多可提前 1 小時發出警報。
- 它包括選擇所需的警報聲音的功能。
- 包含每月祈禱時間的列表。
- 有一個回曆。
- 高級朝拜指南針可用。
- 您可以添加無限的位置。
- 提供位置之間的輕鬆轉換。
- 提供對當前宗教日日曆的輕鬆訪問(可按年份選擇)。
- 可以從應用程序內發送反饋、請求和建議。
- 您可以將手機品牌、型號和版本信息發送到電子郵件地址 [email protected] 通過以清晰易懂的方式以最新的視覺效果支持您在應用程序中遇到的問題。

Namaz Vaktim 2.6.0 更新

- "Bir ayet, bir hadis, bir dua" bölümüne ayrı ayrı paylaşım yapabilme özelliği getirildi.
- "Dini Günler ve Geceler" bölümüne 2023 yılına ait veriler eklendi.
查看更多
Namaz Vaktim 資訊
歷史版本 更多
Diyanet Namaz Vaktim
Diyanet Namaz Vaktim 2.6.0 APK
2022年11月07日 33.04 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 293838309fc0300fa4b20c5417056b68e7dcef49

Size: 33.04 MB

What's New:

- "Bir ayet, bir hadis, bir dua" bölümüne ayrı ayrı paylaşım yapabilme özelliği getirildi.
- "Dini Günler ve Geceler" bölümüne 2023 yılına ait veriler eklendi.
Diyanet Namaz Vaktim
Diyanet Namaz Vaktim 2.6.0 XAPK APKs
2022年11月15日 32.99 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 5.0+
nodpi
Android 5.0+
nodpi
Diyanet Namaz Vaktim
Diyanet Namaz Vaktim 2.5.9 APK
2022年11月04日 33.04 MB

Requires Android: Android 5.0+

Screen DPI: nodpi

SHA1: fd0a6de1dd6772e9329ca32c8a82341fa6b2390c

Size: 33.04 MB

What's New:

- Performans iyileştirilmesi yapıldı.
Diyanet Namaz Vaktim
Diyanet Namaz Vaktim 2.5.8 XAPK APKs
2022年07月04日 33.61 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 5.0+
nodpi
Android 5.0+
nodpi
更多資訊

更新日期:

最新版本:

2.6.0

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.0+