gjirafaVideo

7.9 100

v2.9.4 by Gjirafa, Inc

gjirafaVideo APK 下載 gjirafaVideo APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 gjirafaVideo

gjirafaVideo(包名:com.gjirafa.gjirafavideo)開發者是Gjirafa, Inc,gjirafaVideo的最新版本2.9.4更新時間為2022年12月03日。gjirafaVideo的分類是影片播放與編輯。您可以查看gjirafaVideo的開發者下的所有應用並找到gjirafaVideo在安卓上的69個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.4+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
視頻平台mëemadheshqiptareqëofronundënstëshikonidhe ngarkoni video。視頻tëndryshmepërçdokategorifilma,seriale,emisione,lajme,dokumentarëeshumëtëtjera。 Shiko videot epreferuaranëçdopajisjekudoqëndodheshdhekurdoqëdëshiron。
GjirafaVideopërkënaqësinëtaujju ofronvideotëkualitetitmëtëratëlheme performancasupertëshpejta。
GJITHMONËMETY
- Shiko videoekskluzivevetëmnëgjirafaVideo。
- Serialetmëtëshikuarashqiptare(Stupcat,KafenejaJonë,etj)。
- Lajmetmëtëfunditngaportaletmëtëvizituarashqiptare。
- Kategorieveçantëmevideovetëmpërfëmijë。
- Klikoni butoninNdjekpërtunjoftuarpërvideotmëtërejangakanaletqëjupëlqejnë。
- Tregojutëtjerëvesindiheshdukelënëkomente,pëlqimeosedukeshpërndarëvideot。
- Vlerësonivideotqëshikonidhe na tregoni cilatjutëlqejnë,kështudotëofrojmëvideotmëtëmirapërshijentuaj。
Politikaeprivatësisëdhekushtetepëdorimit:
- https://video.gjirafa.com/per-ne#politika-e-privatesise
- https://video.gjirafa.com/per-ne#kushtet-e-perdorimit
Tëgjithatëdrejtatautorialejanëtërezervuarasipas kushteve dhepolitikavetëpërdorimit。 NëmonerinqëngarkohetpërmbajtjenëGjirafaVideo,përdoruesitijapintëdrejtënGjirafa,Inc.,licencënglobalepërshpërndarjedhepërdorimnëriprodhim,shkarkim,shpërndarjedheshfaqjenëformatëndryshme,porgjithnjëtëlidhurameshërbimineGjirafa,Inc.dhedeëve tësaja。我凱泰RAST gjithashtu我IPETmundësisecilipërdoruesTEshërbimitTE科特NJE leje,喬·ekskluzive TE qasjes NEpërmbajtjepërmesshërbimit,QEnëkuptonmundësinëēpërdorimit,riprodhimit,shkarkimit,shpërndarjes,shfaqjes DHEgjëravetjera TE lidhura我shërbiminSIPAS kushteve TEpërdorimit 。
Nësebesonisetëdrejtattuajaautorialejanëshkelur,julutemtënakontaktoninë[email protected]

gjirafaVideo 2.9.4 更新

Përmirësimi i gabimeve teknike
查看更多
gjirafaVideo 資訊
歷史版本 更多
gjirafaVideo
gjirafaVideo 2.9.4 APK
2022年12月02日 21.22 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: nodpi

SHA1: 41b0bafd266cd905564edf9dbc5462b3700dfa58

Size: 21.22 MB

What's New:

Përmirësimi i gabimeve teknike
gjirafaVideo
gjirafaVideo 2.9.4 XAPK APKs
2022年12月03日 21.97 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: nodpi

SHA1: 363f7be5c07b30a97b715fe529fa96c16014af9e

Size: 21.97 MB

What's New:

Përmirësimi i gabimeve teknike
gjirafaVideo
gjirafaVideo 2.9.1 APK
2022年12月02日 21.47 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: arm64-v8a

Screen DPI: nodpi

SHA1: 2a1c1d5007507e26ac36f709bb91563e6aa17934

Size: 21.47 MB

What's New:

Përmirësimi i gabimeve teknike
gjirafaVideo
gjirafaVideo 2.9.1 XAPK APKs
2022年12月02日 21.22 MB

Requires Android: Android 4.4+

Architecture: armeabi-v7a

Screen DPI: nodpi

SHA1: 95700dd99d128f291a72af8c85332a5b449aa559

Size: 21.22 MB

What's New:

Përmirësimi i gabimeve teknike
更多資訊

更新日期:

最新版本:

2.9.4

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.4+