ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา

9.1 15

v1.0.4 by Office of the Royal Society

ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา
從Google Play獲取應用

關於 ASEAN Vocabulary

ASEAN Vocabulary(包名:com.royin.aseandictionary)開發者是Office of the Royal Society,ASEAN Vocabulary的最新版本1.0.4更新時間為2017年02月19日。ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา的分類是教育。您可以查看ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา的開發者下的所有應用並找到ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา在安卓上的68個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.0.3+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。該學院的Mobile語言東盟贊同委員會。
ราชบัณฑิตยฯ โมไบล์ : ภาษาอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสภา โปรแกรมประยุกต์ (application) ที่รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียนทั้ง ๑๐ ภาษา ได้แก่ ภาษามลายูบรูไน ภาษาเขมร ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาลาว ภาษามาเลเซีย ภาษาจีนกลางในสิงคโปร์ ภาษาพม่า ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม โดยเทียบกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประกอบด้วยหมวดคำต่าง ๆ จำนวน ๖๒ หมวดคำ อาทิ อาหาร เนื้อสัตว์ สถานที่ ทิศทาง ประเพณีวัฒนธรรม ฯลฯ จำนวนคำศัพท์แต่ละภาษามากกว่า ๑,๕๐๐ คำ มีรูปภาพและเสียงของเจ้าของภาษาประกอบทุกคำศัพท์ สามารถใช้งานได้ ๒ รูปแบบ คือ ค้นจากคำศัพท์ภาษาต่าง ๆ หรือจากหมวดคำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นคู่มือของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้ต้องการค้นศัพท์พื้นฐานของภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน
คำสงวนสิทธิ์หรือข้อตกลงการใช้งาน (Disclaimer)
โปรแกรมประยุกต์นี้พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือให้นักเรียนและผู้สนใจไว้ค้นคว้าเป็นความรู้ อีกทั้งได้ฟังการออกเสียงคำศัพท์จากเจ้าของภาษาต่าง ๆ ทำให้ได้เรียนรู้การออกเสียงคำที่ถูกต้องในภาษานั้น ๆ เป็นประโยชน์ทางการศึกษาที่ไม่มีวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ ข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา อย่างไรก็ดี สำนักงานราชบัณฑิตยสภาไม่ยอมรับความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ อันอาจเกิดจากการใช้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่สมบูรณ์ รวมถึงการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ที่ไม่สมบูรณ์อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน

ASEAN Vocabulary 1.0.4 更新

Corrects database.
查看更多
ASEAN Vocabulary 資訊
更多資訊

更新日期:

2017-02-19

最新版本:

1.0.4

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.0.3+