NIKKEI AR

1.0 14

v1.4.6 by 日本経済新聞社

NIKKEI AR XAPK 下載 NIKKEI AR XAPK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 NIKKEI AR

NIKKEI AR(包名:com.nikkei.ar)開發者是日本経済新聞社,NIKKEI AR的最新版本1.4.6更新時間為2022年10月31日。NIKKEI AR的分類是商業。您可以查看NIKKEI AR的開發者下的所有應用並找到NIKKEI AR在安卓上的12個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 8.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
真誠推薦給如此的您!
想要體驗最新的內容!
想要在閱讀報紙版面的同時體驗新內容!
想要分享得到的資訊!

NIKKEI AR 1.4.6 更新

Android API and Unity version upgrade
查看更多
NIKKEI AR 資訊
歷史版本 更多
NIKKEI AR
NIKKEI AR 1.4.6 XAPK APKs
2022年10月31日 86.5 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 8.0+
160-640dpi
arm64-v8a
Android 8.0+
160-640dpi
NIKKEI AR
NIKKEI AR 1.4.5 APK
2021年03月11日 63.81 MB

Requires Android: Android 8.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 8ddffe57d8987e14ca1801f3499ac0259f2c2385

Size: 63.81 MB

What's New:

Bug fixes
NIKKEI AR
NIKKEI AR 1.4.4 APK
2021年03月04日 63.81 MB

Requires Android: Android 8.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 6bb8d06e52c11536e2f52830b74edc1e645fe56e

Size: 63.81 MB

What's New:

Bug fixes
NIKKEI AR
NIKKEI AR 1.4.1 APK
2020年10月26日 58.58 MB

Requires Android: Android 8.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c69602110446294c23092547fd3a5c57aaa5ec5c

Size: 58.58 MB

What's New:

Bug Fixes & New Features
更多資訊

包名:

com.nikkei.ar

更新日期:

最新版本:

1.4.6

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 8.0+