પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી

1.0 30

v1.2 by Noble App

પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી APK 下載 પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Punjabi and Chinese Recipe in Gujarati

Punjabi and Chinese Recipe in Gujarati(包名:noble.punjabiandchineserecipeingujarati)開發者是Noble App,Punjabi and Chinese Recipe in Gujarati的最新版本1.2更新時間為2019年03月18日。પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી的分類是生活品味。您可以查看પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી的開發者下的所有應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.0.3+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Punjabi & Chinese(પંજાબી & ચાઈનીઝ) Recipes application is collection of different lots of punjabi and chinese recipes varieties in gujarati language.
This application is very useful for preparing punjabi and chinese recipes at home.
Feature :
- Completely offline application so you can use application without internet.
- Beautiful user friendly interface.
- Chang text size for better readability.
- Choose favorite recipe.
- Share recipes to each other via social media like Whatsapp,Facebook,email and etc.
There are lots of punjabi recipes…
* શાહી પનીર
* મલાઇ કોફતા
* કાજુ કોયા
* પાલક પનીર
* દૂધીના કોફતા વીથ કાજૂ કરી
* પનીર ટિક્કા રૂમાલી
* નવરત્ન પુલાવ
* નાન
* રૂમાલી રોટી
* મકાઈ ની રોટલી,,,,અને બીજી ઘણી બધી પંજાબી વાનગીઓ………………
Chinese recipes…
* ટમેટો સૂપ
* રેઈનબો સૂપ
* વેજ ડમ્બલ્સ
* ચાઇનીઝ ક્રિસ્પી ભેળ
* વેજ મંચુરિયન
* વેજિટેબલ સ્પગેટી
* મિની ફેટા પિઝા
* હક્કા નૂડલ્સ
* ચાઇનીઝ સમોસા
* કોબી મંચૂરિયન
* ચાઈનીઝ પીઝા,,,,,,,,અને બીજી ઘણી બધી ચાઈનીઝ વાનગીઓ……………………
Disclaimer :
Owner of this application do not have any right on the content present in this application because all content collected from internet and other references, and also do not provide any kind of guarantee of this content .
查看更多
Punjabi and Chinese Recipe in Gujarati 資訊
歷史版本 更多
પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી
પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી 1.2 APK
2019年03月18日 7.01 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 24a2b5345290b5b07ba027faeff42ee06507de67

Size: 7.01 MB

What's New:

પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી
પંજાબી અને ચાઈનીઝ રેસીપી 1.0 APK
2017年06月15日 5.53 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 5d083c3237d44a406e6f221025400220a6501e85

Size: 5.53 MB

What's New:

更多資訊

更新日期:

最新版本:

1.2

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.0.3+