تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱

8.8 286

v7.1 by shafa

تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ アプリダウンロード تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

YouMe Calendarの詳細

shafaからリリースされた『YouMe Calendar』は仕事効率化アプリだ。apkfab.com/jpから『YouMe Calendar』のファイルサイズ(APKサイズ):30.05 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではshafaより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『YouMe Calendar』に似ているアプリや類似アプリは200個を見つける。現在、تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『YouMe Calendar』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
یک تقویم خاص و متفاوت برای همه فارسی زبانان عزیز در همه جای دنیا
با قابلیت سفارشی سازی بالا برای هر فرد
قابلیت فعال کردن وغیر فعال کردن بخش‌های برنامه براساس نیاز افراد
قابلیت تنظیم تقویم براساس محل اقامت
تقویم با نمایش چند صدساله شمسی، قمری و میلادی
خوشحال می‌شویم برای حمایت از کسب و کار فارسی، نصب کنید و نظر بدهید

YouMe Calendar 7.1 アップデート

رفع اشکال، بهینه سازی
続きを読む
YouMe Calendar 特徴
バージョン履歴 もっと見る
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ 7.1 APK
2021年12月12日 30.05 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 8c2ae5f7a150bfb8334033292f7bc130987aae67

Size: 30.05 MB

What's New:

رفع اشکال، بهینه سازی
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ 6.6 APK
2021年10月21日 28.88 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 6160eb5953badc36c890d5608eeeb384ed8f3d35

Size: 28.88 MB

What's New:

update to 1401
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ 6.3 APK
2021年08月09日 28.8 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 79cbc697ef017d0b08aa1a1962fc0128383c8561

Size: 28.8 MB

What's New:

Improvement
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱
تقویم و روزشمار یومی ۱۴۰۱ 6.2 APK
2021年07月06日 29.02 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 553615017db321b962c60f0e940488949897f5ff

Size: 29.02 MB

What's New:

improvment
追加情報

パケージ名:

com.shafa.youme.iran

更新日:

最新バージョン:

7.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+