Tiếng Trung Giao Tiếp

8.7 1K+

v2.1.1 by InnovationApps

Tiếng Trung Giao Tiếp アプリダウンロード Tiếng Trung Giao Tiếp アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Học Tiếng Trungの詳細

InnovationAppsからリリースされた『Học Tiếng Trung』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Học Tiếng Trung』のファイルサイズ(APKサイズ):49 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではInnovationAppsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Học Tiếng Trung』に似ているアプリや類似アプリは114個を見つける。現在、Tiếng Trung Giao Tiếp appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Học Tiếng Trung』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Tiếng Trung Giao Tiếp apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Ứng dụng Học giao tiếp tiếng Trung với phần giải nghĩa tiếng Việt đầu tiên trên Kho ứng dụng. Nội dung chứa hơn 3000 câu hội thoại giao tiếp cơ bản dành cho các đối tượng đi du lịch, học tập, lao động tại Trung Quốc cần có. Các chủ đề về hội thoại phong phú, tất cả có 35 chủ đề: Chào hỏi, thời gian, chữ số, phương hướng, địa điểm, mua sắm, ăn uống, cấp cứu, hẹn hò, gia đình...
Tính năng chính:
- Câu đối thoại chia theo 35 chuyên mục, trình bày rõ ràng, đẹp mắt
- Hỗ trợ âm thanh câu hội thoại
- Tính năng Thêm vào mục yêu thích/ Add favourite
- Trắc nghiệm từ mới giúp việc học từ mới dễ dàng và nhớ lâu hơn
- Không yêu cầu máy phải có internet
続きを読む
Học Tiếng Trung 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Tiếng Trung Giao Tiếp
Tiếng Trung Giao Tiếp 2.1.1 XAPK APKs
2022年01月01日 49 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 254a67e40733ad4ce488edb3fc07f2ec5b63faae

Size: 49 MB

What's New:

Tiếng Trung Giao Tiếp
Tiếng Trung Giao Tiếp 2.0.0 APK
2021年08月15日 48 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 60bf1e30f6dfeb3b39d9aac9b2afc50d70f7e855

Size: 48 MB

What's New:

Ver 2.0.0:
- Cập nhật nhiều mục mới với giọng đọc chất lượng cao
- Cập nhật thêm nhiều audio ở 185 chủ đề khác
- Cập nhập bài test mới
- Cập nhật chức năng thông báo, cài đặt âm thanh
- Cập nhật lại chức năng tìm kiếm, ghi âm
- Thêm 4 chủ đề mới có audio và 185 chủ đề với gần 17k từ (chưa có audio)
- Thêm phần học ngữ pháp mới, cập nhập thường xuyên
Tiếng Trung Giao Tiếp
Tiếng Trung Giao Tiếp 1.9.1 APK
2021年05月10日 48.07 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 41d50629de1b934ba23de93a7c9eba7e3a5f4752

Size: 48.07 MB

What's New:

Ver 1.9.1:
- Cập nhật nhiều mục mới với giọng đọc chất lượng cao
- Cập nhật thêm nhiều audio ở 185 chủ đề khác
- Cập nhập bài test mới
- Cập nhật chức năng thông báo, cài đặt âm thanh
- Cập nhật lại chức năng tìm kiếm, ghi âm
- Thêm 4 chủ đề mới có audio và 185 chủ đề với gần 17k từ (chưa có audio)
- Thêm phần học ngữ pháp mới, cập nhập thường xuyên
Tiếng Trung Giao Tiếp
Tiếng Trung Giao Tiếp 1.9.1 XAPK APKs
2021年05月25日 48.3 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 4.1+
160-240dpi
Android 4.1+
160-240dpi
追加情報

パケージ名:

com.fun.chinese

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

最新バージョン:

2.1.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+