Từ điển Hán Việt

8.0 73

v1.5 by Nahu Studio

Từ điển Hán Việt Từ điển Hán Việt
Google Playで手に入れよう

Hán Việt Từ điểnの詳細

Nahu Studioからリリースされた『Hán Việt Từ điển』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『Hán Việt Từ điển』のファイルサイズ(APKサイズ):21.53 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではNahu Studioより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Hán Việt Từ điển』に似ているアプリや類似アプリは51個を見つける。現在、本作のダウンロードも基本プレイも無料だ。『Hán Việt Từ điển』のAndroid要件はAndroid 4.0.3+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Hán Việt Từ điển apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Chữ Hán là chữ viết chính thức của Tổ tiên cha ông người Việt trong suốt 1000 năm. Chúng ta nên biết về chữ Hán để có thể tiếp cận được kho tàng văn hóa thâm sâu mà cha ông để lại.
Với các bạn học ngoại ngữ tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, ... Hán Việt là lối đi tắt không những để rút ngắn thời gian học mà còn đưa trình độ ngoại ngữ của các bạn đến 1 mức độ thâm sâu mà những người học thông thường không thể đạt tới.
Nhằm những mục tiêu đó, chúng tôi tổng hợp các tư liệu Hán Việt thành 1 ứng dụng duy nhất để các bạn có thể tiếp cận lại với Hán Việt một cách tiện lợi nhất.
Từ điển Hán Việt cho phép
+ Tra cứu 10.000 chữ Hán theo phiên âm Hán Việt
+ Tra cứu chữ Hán theo bộ thủ
+ Tra cứu thành ngữ, từ vựng Hán Việt
+ Xem nét vẽ từng chữ Hán dưới dạng hoạt hình
Bộ Hán Văn Tuyển Chọn có thể tra nhanh chữ Hán bao gồm
+ Giáo trình Hán Nôm dành cho du lịch (trích)
+ Tam Tự Kinh
+ Thiên Tự Văn
+ Thần Đồng Thi (Ấu học ngũ ngôn thi)
+ Tam Thiên Tự
+ Hoành Phi
+ Câu đối

Hán Việt Từ điển 1.5 アップデート

bug fixs
続きを読む
Hán Việt Từ điển 特徴
追加情報

パケージ名:

vn.nahu.hanviet

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2019-01-23

最新バージョン:

1.5

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.0.3+