הדף היומי

10.0 508

v1.17.20 by portal hadaf hayomi

הדף היומי アプリダウンロード הדף היומי アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

הדף היומיの詳細

portal hadaf hayomiからリリースされた『הדף היומי』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『הדף היומי』のファイルサイズ(APKサイズ):31.93 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではportal hadaf hayomiより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『הדף היומי』に似ているアプリや類似アプリは98個を見つける。現在、הדף היומי appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『הדף היומי』のAndroid要件はAndroid 5.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『הדף היומי apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
האפליקציה של פורטל הדף היומי כוללת:
* ש"ס גמרא - צורת הדף (וגשל) וטקסט הדף
* שיעורי שמע מגוונים על הדף היומי (עברית, אנגלית, אידיש)
* תכני הפורטל על הדף היומי
* מפה אונליין של שיעורי דף יומי הקרובים אליך
* מילון ארמי עברי (מאת ע"צ מלמד)
* לוח חודשי ללימוד הדף היומי, עם אפשרויות לסימון הנלמד (לשם מעקב) והוספת הערות
* סקר חודשי בענייני דף יומי

הדף היומי 1.17.20 アップデート

✅ New! set your own default audio and video play speed
✅ New! Change play speed also for video shown in "Talmud"
✅ Bug fixes
続きを読む
הדף היומי 特徴
バージョン履歴 もっと見る
הדף היומי
הדף היומי 1.17.20 APK
2021-08-30 31.93 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: fce39568b842ba0a8dc68f5082ed0a81a781c6eb

Size: 31.93 MB

What's New:

✅ New! set your own default audio and video play speed
✅ New! Change play speed also for video shown in "Talmud"
✅ Bug fixes
הדף היומי
הדף היומי 1.17.10 APK
2021-08-25 31.93 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 27057ecc2761912bdd896616b6ad7d9f32845d52

Size: 31.93 MB

What's New:

🐞 bug fixes
הדף היומי
הדף היומי 1.17.0 APK
2021-08-09 31.93 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 258b5c4e80507bd8edded67561bbd20daac7d5aa

Size: 31.93 MB

What's New:

✅ New! Video player with a brand new look including horizontal mode
✅ New! Start audio and video lessons on "Talmud" in horizontal mode
✅ New! Mark Shas pages as studied
✅ Several UI changes
✅ Several bug fixes
הדף היומי
הדף היומי 1.16.50 APK
2021-04-14 30.05 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 2e8871b9d6f022fcca0cb1cee895ddca0c557feb

Size: 30.05 MB

What's New:

🦗 Bug fixes
追加情報

パケージ名:

com.mogy.dafyomi

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

最新バージョン:

1.17.20

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 5.0+