הברית החדשה

הברית החדשה

預言者は、律法(聖書)と新約聖書(現代+ダリットを)書かれています。

ダウンロード
バージョン履歴
הברית החדשה
הברית החדשה 1.4 APK
2016-05-07 4.87 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: a5354d610f3161ed68c9adcb6699c2021737a83e

Size: 4.87 MB

הברית החדשה
הברית החדשה 1.3 APK
2016-04-14 4.86 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 26de2cd92888483c3ec83c007c85bbfd85e0db93

Size: 4.86 MB