อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑

อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑

朝の朝月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日は毎朝ハロー引用します。

ダウンロード
バージョン履歴
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 8.8.1.1 APK
2018年07月05日 3.45 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 0815b0e2ef60931ae98335e42cf37829b31f3d56

Size: 3.45 MB

What's New:

v8.8.1
+ fix bug display
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 8.7.1.1 APK
2018年06月14日 3.71 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: bda3c28e0a5dbda62b80995d1f86831b99418881

Size: 3.71 MB

What's New:

v8.7
+ updated configuration
+ fix some bugs
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 8.6.1.1 APK
2018年06月11日 3.72 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 95b2b812ccd7b8684a465e8b76d8191eff2cbff9

Size: 3.72 MB

What's New:

v8.6
+ updated configuration
+ fix some bugs
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 7.3.0b APK
2018年02月09日 3.9 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: b337ac7756e554f22fef6a4d7d0a716e852f99b5

Size: 3.9 MB

What's New:

v7.3.0
+ Updated configuration
+ decrease advertisement
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.6.0 APK
2017年12月22日 4.21 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4aba3936225388e318f73afb29c3826fc4697ea0

Size: 4.21 MB

What's New:

v6.6.0
+ Updated configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.3.0 APK
2017年09月18日 4.18 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 07fe49d39fbe2fb8629d4233a77dffd42fd44ee5

Size: 4.18 MB

What's New:

v6.3.0
+ Updated Performance
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.2.1u3 APK
2017年05月12日 4.24 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 4231a7c72967f77d25e4357d982677a718b74e8d

Size: 4.24 MB

What's New:

v6.2.1u3
+ fix some bug
+ improve performance
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.2.1 APK
2017年04月02日 4.21 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d5d3dcb2271c9ac469b85f222247346099cc8e10

Size: 4.21 MB

What's New:

v6.2.1
- ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.2.0 APK
2017年03月26日 4.2 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 670d8c6f49e1d7eda4bd43d6c17e4c50de57ea55

Size: 4.2 MB

What's New:

v6.2.0
+ แก้ปัญหาเซิร์ฟเวอร์
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.8 APK
2016年12月30日 4.2 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 73fa40210e229ecc2e498451ea4b21a4b62c6e01

Size: 4.2 MB

What's New:

v6.1.8
+ ปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล
+ แก้บัก
+ เพิ่มรูปภาพใหม่
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.7n APK
2016年11月19日 4.09 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: d262f3fb973144eec3d822d2818ad7d497c1050b

Size: 4.09 MB

What's New:

v6.1.7n
+ update ui layout
+ fix some bug
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.6 APK
2016年10月14日 4.05 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b01f2f5e5cd6633b421e9e84b29202a42cab9e09

Size: 4.05 MB

What's New:

v6.1.6
+ support more languages
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.4 APK
2016年07月11日 4.17 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1800952753f132731885b681559f691e4855d013

Size: 4.17 MB

What's New:

v6.1.4
+ update configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.3 APK
2016年06月27日 4.01 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: c6f500af14415cb24d0126159dd26867fb3bd80f

Size: 4.01 MB

What's New:

+ update configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.2 APK
2016年06月25日 4.01 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: e592c576a6a6cd14991b174419a78e042ccdbbfd

Size: 4.01 MB

What's New:

+ fix some bugs
+ update configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1.1 APK
2016年06月21日 4.01 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: cceb0be46cd68672fabbe0ba64be982a43d23ba2

Size: 4.01 MB

What's New:

update configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 6.1 APK
2016年06月11日 3.99 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 58d7e63a8a82100d581169d5a537b595e2c7aba2

Size: 3.99 MB

What's New:

changed new ui
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.3.5 APK
2016年05月10日 4.02 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8727061aa5ef6d045c82009abb18c21b49f728e3

Size: 4.02 MB

What's New:

+FIX BUGS
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.3.4.1 APK
2016年04月25日 4.01 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: f271d8a1cadb3d2ca74190ada4cac7ab69430255

Size: 4.01 MB

What's New:

+ ปรับปรุงหมวดหมู่
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.3.4 APK
2016年01月17日 3.9 MB
Variant
Arch
Version
DPI
Android 3.0+
160-640dpi
Android 3.0+
160-640dpi
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.7 APK
2015年11月25日 3.39 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 9e3cd06e3cb0cb939b881fbc7faf34e8ad3f6d77

Size: 3.39 MB

What's New:

+ update layout configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.6.2 APK
2015年11月13日 3.39 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 0ed0a42784dac08aded302cbe6a23811d89cbfd4

Size: 3.39 MB

What's New:

+ update configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.6.1 APK
2015年11月03日 3.39 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 5a1fda8fdc913c376e34d8190c9574f587e02d44

Size: 3.39 MB

What's New:

+ updated ui
+ decrease ads display
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.6 APK
2015年09月28日 3.4 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 8622256184892a5ac637b0af9d66f0ba6984e18b

Size: 3.4 MB

What's New:

+ changed ui
+ updated configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.3 APK
2015年08月19日 3.4 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: b39b7270325c80d2edf01a7fac37e5500b7fb8e8

Size: 3.4 MB

What's New:

+ changed configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.2 APK
2015年08月04日 3.4 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 2a181ead25093ad0516edfa55dade0857757db57

Size: 3.4 MB

What's New:

+ changed configuration
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑
อรุณสวัสดิ์ สวัสดีตามวัน ๒๕๖๑ 5.1.1 APK
2015年08月01日 3.28 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: d4f9f93f02bc6bd758e0c9650e850594a29eca9d

Size: 3.28 MB

What's New:

+ changed configuration