Godzinki Niepokalanym Poczeciu
9.4
20

Godzinki Niepokalanym Poczeciu

2.0 by Lux Aeterna
NiepokalanymPoczęciuNajświętszejMaryiパンO Godzinki。

Godzinki Niepokalanym Poczeciu 画像

Godzinki Niepokalanym Poczeciu 2.0
「Godzinki Niepokalanym Poczeciu」とはLux Aeternaが開発したアプリです。2015年01月06日にGodzinki Niepokalanym Poczeciuの最新バージョンは「2.0」にアップデートされました。Godzinki Niepokalanym Poczeciuはライフスタイルのアプリです。ここでGodzinki Niepokalanym PoczeciuLux Aeternaは開発したアプリを見ることができます。今、このアプリは無料です。このアプリのAndroid要件はAndroid 2.3.4+なので、ご注意ください。Godzinki Niepokalanym PoczeciuはAPKFab、またはGooglePlayで入手できます。APKFab.comでは全てのAPK/XAPKファイルはオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードすることができます。
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.
Godzinki są sposobem nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny dla ludzi świeckich. Powstały wedle wzoru pacierzy kapłańskich (brewiarza), zachowały ich modlitwę wspólną i hymny rozpoczynające poszczególne godziny. Śpiewanie Godzinek było powszechne w Polsce przez setki lat. Warto wrócić do dawnej tradycji i poświęcać Panu Bogu czas o każdej porze dnia.
Możesz się modlić czytając lub słuchając godzinki.
続きを読む
Godzinki Niepokalanym Poczeciu 特徴
追加情報
更新日:

2015-01-06

最新バージョン:

2.0 

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 2.3.4+