FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI

9.3 21

v1.0 by ABUBAKAR SADIK SALIHU

FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDIの詳細

ABUBAKAR SADIK SALIHUからリリースされた『FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI』は教育アプリだ。apkfab.com/jpから『FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI』のファイルサイズ(APKサイズ):1.25 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではABUBAKAR SADIK SALIHUより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI』に似ているアプリや類似アプリは83個を見つける。現在、FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI』のAndroid要件はAndroid 3.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Godiya ta tabbata ga Allah Madaukakin Tsarki, Tsira da Amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad (SAW) bayan haka, Wannan littafi ne da yake bayani a kan Tauhidi a addinin Musulunci cikin harshen Hausa, domin amfanin Musulmi kasancewar wannan hanya mafi sauki wajen yada sako a cikin fadin duniya ga miliyoyin mutane, sabanin tsohuwar hanya ta buga littafi a rarraba shi, da fatan za’a samu Wani wanda zai dauki nauyin wannan aiki a matsayin Sadakatul Jariya domin cigaba da gudanar da wannan aiki na alkhairi ta yadda wata rana zai zamanto akwai tarin littattafai masu yawa cikin harshen Hausa.
続きを読む
FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI 特徴
バージョン履歴 もっと見る
FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI
FASSARAR LITTAFIN KAWA-IDI 1.0 APK
2017-06-15 1.25 MB

Requires Android: Android 3.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: dd514356109b6acff9a916d1f6312c5c99d5e7c6

Size: 1.25 MB

追加情報

カテゴリー:

教育 アプリ

更新日:

2017-05-17

最新バージョン:

1.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 3.0+