کیبورد زیبانویس یاس(کیبورد زیبا)

8.0 17

v1.8 by mohammadkhalafinejad

کیبورد زیبانویس یاس(کیبورد زیبا) アプリダウンロード کیبورد زیبانویس یاس(کیبورد زیبا) アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

کیبورد زیبانویس یاسの詳細

mohammadkhalafinejadからリリースされた『کیبورد زیبانویس یاس』はアート&デザインアプリだ。apkfab.com/jpから『کیبورد زیبانویس یاس』のファイルサイズ(APKサイズ):12.69 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではmohammadkhalafinejadより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、کیبورد زیبانویس یاس(کیبورد زیبا) appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『کیبورد زیبانویس یاس』のAndroid要件はAndroid 4.0.3+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『کیبورد زیبانویس یاس(کیبورد زیبا) apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
♨️ کـــــیبورد هوشمند یاس♨️
💯 فول امکانات💯
⚜ فونت های جذاب
💠 قابلبت تغییر پس زمینه
🌐 تم های جـــــــــــــــذاب
✅ارايه شده توسط طاهر✅
🔴ځږۅڢ ڢآݩټڗے🔴
🔵 تغییر خودکار کلید اینتر به سرچ🔵
⚫️ حروف نشانه ــِـّــــُــَ⚫️
⚪️ صفحه کلید اعداد خودکار⚪️
🔘 حروف کشیده ( عشـــــــــــــــــــــــــــق)🔘
⭕️ تغییر صدا⭕️
😍جملاتـ آمادهـ😍
😜انواع سنبل های هندســــــــــی😜
💋استفاده از شکلک ها 💋

کیبورد زیبانویس یاس 1.8 アップデート

تغییر رابط کاربری
続きを読む
کیبورد زیبانویس یاس 特徴
追加情報

パケージ名:

com.taher.yaskeyboard

更新日:

最新バージョン:

1.8

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.0.3+