دعای توسل

9.6 232

v2.5-google by ShamimSoft

دعای توسل アプリダウンロード دعای توسل アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

دعای توسلの詳細

ShamimSoftからリリースされた『دعای توسل』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『دعای توسل』のファイルサイズ(APKサイズ):12.78 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではShamimSoftより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『دعای توسل』に似ているアプリや類似アプリは160個を見つける。現在、دعای توسل appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『دعای توسل』のAndroid要件はAndroid 2.3.2+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『دعای توسل apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
💠 به نام خداوند بخشنده و مهربان
💠دعای توسل به همراه متن و صوت دلنشین
+ذکر شمار حرفه
+زیارت مجازی(پخش زنده حرم های مطهر معصومین)
📱 معرفی امکانات برنامه :
🔸پخش صوت دعا
🔸اسکرول خودکار متن(حرکت منطبق متن با صوت)
🔸قلم هوشمند(با لمس هر فراز همان فراز به صورت صوتی پخش می شود)
🔸امکان نمایش و حذف ترجمه فارسی دعا
🔸امکان بزرگ و کوچک کردن قلم دعا (فونت)
🔸بدون نیاز به اینترنت
続きを読む
دعای توسل 特徴
バージョン履歴 もっと見る
دعای توسل
دعای توسل 2.5-google APK
2021年12月01日 12.78 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 761cbde5ffdacf925244b8dbd26603db5ffa25f1

Size: 12.78 MB

What's New:

دعای توسل
دعای توسل 2.3-google APK
2020年11月08日 11.06 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 09fab2014e8fb34cb98963e06f3962f25f6e9734

Size: 11.06 MB

What's New:

دعای توسل
دعای توسل 2.2-google APK
2020年08月16日 11.02 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: ecd9bb8c4268d96d0201ade148efbce6a47095b8

Size: 11.02 MB

What's New:

دعای توسل
دعای توسل 2.1-google APK
2019年11月15日 11.01 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: fb19942648f2bc54b8e2ea7a5ab513b89211dfc4

Size: 11.01 MB

What's New:

追加情報

パケージ名:

shamimsoft.tavassol

更新日:

最新バージョン:

2.5-google

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 2.3.2+