ایستگاه فردا

9.3 105

v1.0.3 by BejBej Apps

ایستگاه فردا ایستگاه فردا
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

ایستگاه فرداの詳細

BejBej Appsからリリースされた『ایستگاه فردا』はニュース&雑誌アプリだ。apkfab.com/jpから『ایستگاه فردا』のファイルサイズ(APKサイズ):40.7 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではBejBej Appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『ایستگاه فردا』に似ているアプリや類似アプリは202個を見つける。現在、ایستگاه فردا appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『ایستگاه فردا』のAndroid要件はAndroid 5.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『ایستگاه فردا apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
ایستگاه فردا تلاش می‌کند بخشی از تعطیلات آخر هفته شنوندگان رادیو فردا را به شکلی متفاوت و البته نه چندان رسمی پرنماید. موسیقی، فضای مجازی ایرانی و ارتباط با مخاطب نقش پررنگی را در«ایستگاه فردا» خواهد داشت.
این برنامه امکان دریافت پادکست های ایستگاه فردا را فراهم میآورد، بعلاوه:
- ارسال پیام نوشتاری به ایستگاه فردا
- ارسال پیام صوتی به ایستگاه فردا
- پخش زنده رادیو فردا

ایستگاه فردا 1.0.3 アップデート

- قابلیت قطع برنامه در صورت دریافت پیام یا مکالمه تلفنی
- رفع مشکل به هم ریختگی صفحه روی بعضی از گوشی ها
続きを読む
ایستگاه فردا 特徴
バージョン履歴 もっと見る
ایستگاه فردا
ایستگاه فردا 1.0.3 APK
2018-07-10 40.7 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a armeabi armeabi-v7a mips mips64 x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 17cfa968f46cf3f430095af1b14321cf09c3a7dc

Size: 40.7 MB

What's New:

- قابلیت قطع برنامه در صورت دریافت پیام یا مکالمه تلفنی
- رفع مشکل به هم ریختگی صفحه روی بعضی از گوشی ها
追加情報

パケージ名:

ca.bejbej.istgah5

更新日:

2018-07-09

最新バージョン:

1.0.3

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 5.0+