Фауст И.В.Гете

Фауст И.В.Гете

ドイツのドラマの真珠 - ゲーテの「ファウスト」のユニークな創造。

ダウンロード
バージョン履歴
Фауст И.В.Гете
Фауст И.В.Гете 3.0 APK
2015年10月24日 2.76 MB

Requires Android: Android 2.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: c89c9c22da4e0442b61f2843298657289c0449c7

Size: 2.76 MB

What's New:

Добавлена функция "Закладка"