Kamil İnsan

9.4 14

v3.0 von ByGajiyev

Kamil İnsan Kamil İnsan
Auch bei Google Play verfügbar

Über Kamil İnsan

Kamil İnsan (Paketname: com.ByGajiyev.kamilinsan) wird von ByGajiyev entwickelt und die neueste Version von Kamil İnsan 3.0 wurde am 15. Januar 2017 aktualisiert. Kamil İnsan liegt in der Kategorie von Lernen. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Kamil İnsan durchsuchen und 24 alternative Apps zu Kamil İnsan auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 1.6+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen. Kamil MenschenMürtəz zu Mütəhhər von Şəhid
Kamil İnsan
Kamil İnsan və onun ruhi-psixoloji nöqsanları
"Yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə imtahana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda, Allah-təala ona: "Səni insanlara imam təyin edəcəyəm” dedi. İbrahim isə "Nəslimdən necə?”- deyə soruşdu. Allah-təala onun cavabında: "(Sənin nəslindən olan) zalimlər Mənim imamlığıma nail olmazlar”-buyurdu. Söhbətimizin mövzusu İslam baxımından kamil insan barəsindədir. Kamil insan dedikdə məqsəd nümunəvi, daha ali və uca insandır. İnsan da digər yaranmışlar kimi, kamil və qeyri-kamil, eybli, nöqsanlı və ya sağlam olur. Sağlam insanın özü də iki qismdir: Sağlam kamil insan və sağlam qeyri-kamil insan. Biz müsəlmanlara, İslam baxımından kamil və nümunəvi sayılan insanı tanımaq vacibdir.
Çünki o, bizim üçün örnək və simvol rolunu oynayır və İslam dininin ali hədəfi kamil insan formalaşdırmaqdır. Əgər biz kamil müsəlman olmaq və İslami təlim-tərbiyə əsasında insani kamilliyə çatmaq istəyiriksə, kamil insanın necəliyini, yəni onun mənəvi və ruhi xüsusiyyətlərini öyrənməliyik. Biz bu barədə hərtərəfli məlumatlar əldə etdikdən sonra özümüz və yaşadığımız cəmiyyəti onun meyarları əsasında formalaşdıra bilərik. Əgər İslamın nəzərdə tutduğu "kamil insan” simvolunu tanımasaq heç vaxt tam və kamil müsəlman ola bilmərik. Başqa sözlə desək, İslam baxımından hətta nisbətən də olsa, kamil insan kimi dəyərləndirilmərik. Şiə Azərbaycan Hz Əli İslam Kitab Dİni Moizə Əhlibeyt Ehlibeyt Bygajiyev Dini sual cavab Dini Kitablar 4 Sekil 1 cavab Cereke Çərəkə Dua
Mehr lesen
Kamil İnsan Besonderheiten
Mehr Information

Verfügbar bei:

Lernen Apps

Aktualisierungsdatum:

2017-01-15

Letzte Version:

3.0

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 1.6+