Bibliya sa Tagalog

9.7 521

v6.0 von BÍBLIA

Bibliya sa Tagalog Bibliya sa Tagalog
Bei APKFab herunterladen
Sicher & Schnell installieren • Regionfrei

Über Bibliya sa Tagalog

Bibliya sa Tagalog (Paketname: bibliya.sa.tagalog) wird von BÍBLIA entwickelt und die neueste Version von Bibliya sa Tagalog 6.0 wurde am 2. Dezember 2020 aktualisiert. Bibliya sa Tagalog liegt in der Kategorie von Bücher & Nachschlagewerke. Sie können alle Apps von dem Entwickler der Bibliya sa Tagalog durchsuchen und 238 alternative Apps zu Bibliya sa Tagalog auf Android finden. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.1+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK/XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
Magkaroon ng personal na Bibliya araw-araw sa iyong telepono! Ranasin ang personal na relasyon sa Diyos!
I-download ang pinaka-simple at epektibong gamit upang makuha ang Salita ng Diyos sa Tagalog sa iyong telepono o Android na tablet.
Ang app na ito ay nag-aalok ng pinaka-magandang bersyon ng Banal na Bibliya sa Tagalog: Ang Dating Bibliya (ADB), na nakasulat sa kasikong Tagalog at nailathala nuong 1905.
Basahin o making sa Banal na salita kahit na ikaw ay hindi konektado sa Internet: ang app na ito ay nagbibigay ng offine na akses sa Bibliya.
Sa panahon ngayon ay marami ang nabiyayaan na magkaroon ng akses sa teknolohiya. Maaari kang magkaroon ng personal na kopya ng Biblya kung saan maaari mong mabasa o mapakinggan ang Salita araw-araw.
Mayroong malaking pakinabang ang pakikinig sa Banal na Kasulatan na binabasa para sa iyo. Ang paborito mong mga berso ay mabibigyan ka impak sa makabagong paraan na iyong mapapakinggan ang mga ito!
Masiyahan sa bagong app na ito kasama ang karagdagang mga tampok:
- Libreng pag-download
- Pag-down para sa offline na pakikinig o pagbabasa
- Audio ng Bibliya
- Moderno, madaling magamitin na interface
- Mabilis na paraan upang makahanap ng mga libro at mga kabanata
- I-bookmark ang paboritong berso
- Maaaring gumawa ng listahan ng mga paborito
- Pagkopya, pagpapadala at pamamahagi ng mga berso
- Bumalik sa huling berso na binasa
- Paghahanap ng keyword
- Maaaring maliitan o malakihan ang font
- Paraan upang gamitin ang panggabing mode para sa mas komportableng pagbabasa
Ang Tagalog na Bibliya ay nahahati sa dalawang malaking seksyon na kilala sa tawag na ang Luma at ang Bagong Testamento.
Ang mga Testamento ay ang pagsasama-sama ng mga libro. Ang lahat ng mga libro ay nahahati sa mga kabanata at berso.
Mayroong 23,145 na mga berso sa Lumang Testamento at 7,957 na mga berso sa Bagong Testamento. Ito ay nagbibigay ng kabuuan na 31,102 na mga berso.
Ang mga libro ay:
Lumang Testamento:
Genesis, Exodo, Levitico, Mga Bilang, Deuteronomio, Josue, Mga Hukom, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Mga Hari, 2 Mga Hari, 1 Paralipomeno,2 Paralipomeno, Ezra, Nehemias, Ester, Job, Awit, Kawikaan, Mangangaral, Awit Ni Solomon, Isaias, Jeremias, Panaghoy, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mikas, Nahum, Habacuc, Sofonias, Hagai, Zacarias, Malakias.
Bagong Testamento:
Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Mga Gawa , Roma, 1 Corinto, 2 Corinto, Galacia, Efeso, Mga Taga-Filipos, Mga Taga-Colosas, 1 Mga Taga-Tesalonica, 2 Mga Taga-Tesalonica, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Mga Hebreo, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pahayag
Mehr lesen
Bibliya sa Tagalog Besonderheiten
Ähnliche Videos
Frühere Versionen Mehr
Bibliya sa Tagalog
Bibliya sa Tagalog 6.0 APK
2020-12-04 13.81 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: ca2d4ff79e18d4a7037c42b2a34aabf3ad943685

Size: 13.81 MB

Bibliya sa Tagalog
Bibliya sa Tagalog 5.0 APK
2019-03-15 8.98 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7c8bf469de93343746a9112b35586e10d0612995

Size: 8.98 MB

Bibliya sa Tagalog
Bibliya sa Tagalog 3.0 APK
2019-02-15 9.11 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture: arm64-v8a armeabi-v7a x86 x86_64

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 964ef70f3ce16ffd9c149ee379eb62151ef397a8

Size: 9.11 MB

Bibliya sa Tagalog
Bibliya sa Tagalog 2.0 APK
2018-06-10 8.49 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 749691184b4db4838740f5c1337a17f77849e4a8

Size: 8.49 MB

Mehr Information

Paketnamen:

bibliya.sa.tagalog

Aktualisierungsdatum:

2020-12-02

Letzte Version:

6.0

Erwerben:

Google Play

Anforderungen:

Android 4.1+