ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ - Daily Job/Employment News Kannada
8.1
43

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ - Daily Job/Employment News Kannada

1.92 von MathodLab
Diese App gibt Auskunft über Staat / Zentralregierung Arbeitsplätze zur Verfügung.

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ Screenshots

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ 1.92 Beschreibung
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ (Paketname: com.thunkable.android.madan99022.udhyoga_mahithi) wird von MathodLab entwickelt und die neueste Version von ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ - Daily Job/Employment News Kannada 1.92 wurde am 14. März 2019 aktualisiert. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ - Daily Job/Employment News Kannada liegt in der Kategorie von Nachrichten & Zeitschriften. Sie können alle Apps von dem Entwickler der ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ - Daily Job/Employment News Kannada durchsuchen. Derzeit ist diese APP kostenlos. Diese App kann auf Android 4.4+ auf APKFab oder Google Play heruntergeladen werden. Alle APK / XAPK Dateien auf APKFab.com sind original und 100% sicher, schnell herunterzuladen.
ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ನುಡಿಮುತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳ/ಉದ್ಯೋಗ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಹಿರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ.
ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಳಸಲು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನ ಪ್ರವೇಶ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
This application having simple, fast and easy interface enables You to access all the latest government jobs news, employment exam notifications, exam admit cards and test results in one click. That too in our Kannada language.
For any error and feature request please send email to: [email protected]
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ 1.92 Update
-Bug Fix Release.
-ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Mehr lesen
ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ Besonderheiten
Mehr Information
Aktualisierungsdatum:

2019-03-14

Letzte Version:

1.92 

Anforderungen:

Android 4.4+