QNAP Qmusic

6.5 145

v3.1.5.0601 by QNAP

QNAP Qmusic APK 下載 QNAP Qmusic APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Qmusic

Qmusic(包名:com.qnap.qmusic)開發者是QNAP,Qmusic的最新版本3.1.5.0601更新時間為2022年06月07日。QNAP Qmusic的分類是音樂與音效。您可以查看QNAP Qmusic的開發者下的所有應用並找到QNAP Qmusic在安卓上的200個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 5.0+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
想要透過您的 Android™ 行動裝置來聽取您存放在 Turbo NAS 上的音樂嗎? Qmusic 讓您隨時隨地聆聽 Turbo NAS 裡成千上萬的音樂收藏。
必要條件:
- Android 5.0+
- QNAP NAS 搭配 v4.0.0 (或更新之版本)韌體
隨時隨地隨選即播音樂
- 透過簡單的連線及選取,就可以立即串流播放存放在 Turbo NAS 中的音樂,輕鬆擁有一個行動音樂庫。
依喜好瀏覽音樂庫
- 可依歌曲、 歌手、專輯、資料夾等模式,瀏覽 Turbo NAS 上的音樂。
下載音樂、離線播放
- 輕鬆點擊「下載」按鈕,就可以將 Turbo NAS 中的音樂下載到手持裝置上,即便沒有網路連線,也能播放音樂。
一鍵隨意播放音樂
- 4種快速播放音樂的貼心功能,讓您隨心情播放音樂:隨機播放任何音樂、隨機播放我的最愛裡的音樂、隨機播放任一播放清單的音樂、立即播放最新加入的音樂。
線上編輯播放清單
- 輕鬆建立播放清單、編輯清單的內容,或將「現在播放」清單內的歌曲儲存為個人播放清單。
支援 Android Auto、Wear OS

Qmusic 3.1.5.0601 更新

- 修正一些小問題。
查看更多
Qmusic 資訊
歷史版本 更多
QNAP Qmusic
QNAP Qmusic 3.1.5.0601 APK
2022年06月02日 100.78 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: 635b1a40b6baf4e5f742b872a2c715338f4a3885

Size: 100.78 MB

What's New:

- 修正一些小問題。
QNAP Qmusic
QNAP Qmusic 3.1.5.0601 XAPK APKs
2022年06月02日 74.03 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
QNAP Qmusic
QNAP Qmusic 3.1.4.0513 APK
2022年05月28日 100.78 MB

Requires Android: Android 5.0+

Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64

Screen DPI: nodpi

SHA1: be05742756da90bd46ed83264958bb0b26c01701

Size: 100.78 MB

What's New:

- 修正一些小問題。
QNAP Qmusic
QNAP Qmusic 3.1.4.0513 XAPK APKs
2022年05月29日 74.03 MB
Variant
Arch
Version
DPI
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
arm64-v8a
Android 5.0+
nodpi
armeabi-v7a
Android 5.0+
nodpi
更多資訊

包名:

com.qnap.qmusic

更新日期:

最新版本:

3.1.5.0601

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 5.0+