Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası

10.0 93

v1.5.7 by Fariz & Natiq

Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası APK 下載 Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası APK 下載
通過APKFab客戶端下載
安全快速安裝 - 無區域限制

關於 Müsəlmanın Qalası

Müsəlmanın Qalası(包名:com.hisnul.muslim.dhikr)開發者是Fariz & Natiq,Müsəlmanın Qalası的最新版本v1.5.7更新時間為2022年11月28日。Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası的分類是圖書與參考資源。您可以查看Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası的開發者下的所有應用並找到Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası在安卓上的21個相似應用。目前這個應用免費。該應用可以從APKFab或Google Play下載到Android 4.4+。APKFab.com的所有APK/XAPK文檔都是原始文檔並且100%安全下載的資源。
Əzizmüsəlmanlar,sproz“MüsəlmanınQalası”kitabçasınınəsasındaqurulmuşdur。 Bu kitabözündəhərbirmüsəlmanıngündəlikehtiyacduyduğuduavəzikrləriəhatəedir。
Sizləridaima duavəzikretməyəhəvəsləndirməküçünkitabçanınstrukturundabəzidəyişiklikləredilmiş,ələxsusbirçoxzikrlərləbağlıbilmədiyinrunəlzəl禮拜堂(Rahatistifadəedilsindeyə),功臣和功臣(gözoxşayanetmişik)。 Artıqsiz buproqramıyükləməkləaşağıdakıimkanlardan yararlanabiləcəksiniz:
-Reklamsız
-İstədiyinizduavəzikrinmündəricatəsasındatez bir zamandaseçilməsi
-İstədiyinizduavəzikrinseçilmişlərbölümünədaxiledilməsi
-İstədiyinizduavəzikrinbildirişlərbölümünədaxiledilməsi
-Duavəzikrlərin音頻yazısınaqulaq asmaqimkanı
-Azərbaycanvəərəbdiliüzrəaxtarış
-Gecərejiminəkeçid
-Hərbir duavəzikrinpaylaşımimkanı
-Hərflərinölçüvəformatınındəyişdirilməsi
-20英里的塞西米
Bununlayanaşıproqramdanistifadəetdiyinizmüddətdədigərəhəmiyyətlifunksialarla datanışolacaqsınız。
Qeydedəkki,Bu proqram kommersiyaməqsədidaşımırvəözündəreklam xarakterliheçbirməlumatethatmir。
Hörmətliistifadəçilər,sizdənxahişedirik ki,proqramıngenişkütləarasındayayılıb-istifadəedilməsiüçün“Tətbiqipaylaş”imkanındanyııııııııııııııııııııııııııııı
Bizim proqramdanistifadəetdiyinizüçünhərbirinizəöncədəntəşəkküredirik。
Sonda UcavəAllzəmətliAllahdan buişimizdəmüvəffəqiyyətdiləyirik。

Müsəlmanın Qalası v1.5.7 更新

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
查看更多
Müsəlmanın Qalası 資訊
歷史版本 更多
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.7 APK
2022年12月03日 12 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 4cd4d8c24698c2809e6107e0480f47cf0afc866b

Size: 12 MB

What's New:

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.6 APK
2022年08月23日 11.91 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 1592cbbc7d8e3e74987f617bf21cc2a39fca1849

Size: 11.91 MB

What's New:

Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.5 APK
2022年05月09日 10.79 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 24c6cf9c44c96d423a3328888f4bb7d14d89fbfb

Size: 10.79 MB

What's New:

- Zikrin audiosunu endirən zaman çıxan problem həll edildi
- Qruplar menyusundan hər hansı bir zikrə daxil olarkən sıralanma problemi həll edildi
- Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası
Dua və Zikr. Müsəlmanın Qalası v1.5.4 APK
2022年03月22日 10.79 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: nodpi

SHA1: 988b6dd5f49e87455a6a1df48ad24cabe1210d2d

Size: 10.79 MB

What's New:

- Zikrin audiosunu endirən zaman çıxan problem həll edildi
- Qruplar menyusundan hər hansı bir zikrə daxil olarkən sıralanma problemi həll edildi
- Rast gəlinən səhvlər düzəldildi
更多資訊

更新日期:

最新版本:

v1.5.7

請求更新:

提交最新版本

Available on:

Google Play

系統要求:

Android 4.4+