Qiyomat va Oxirat kitobi

1.0 56

KINGDOV by Anti Dexqon

Qiyomat va Oxirat kitobi アプリダウンロード Qiyomat va Oxirat kitobi アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

QIYOMAT VA OXIRATの詳細

Anti Dexqonからリリースされた『QIYOMAT VA OXIRAT』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『QIYOMAT VA OXIRAT』のファイルサイズ(APKサイズ):8.82 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではAnti Dexqonより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、Qiyomat va Oxirat kitobi appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『QIYOMAT VA OXIRAT』のAndroid要件はAndroid 4.0.3+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Qiyomat va Oxirat kitobi apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Muqaddima
Zotning abadiy ekanini bildirgan Alloh taologa hamd bo'lsin. U o'zidan boshqa barcha mavjudotlarning o'lishlarini istadi. Kofirlarni va gunohkorlarni qabr azobi bilan, albatta jazolaydi. Bandalar dunyo va oxirat saodatiga erishishlari uchun ularga payg'ambarlari vositasida amirlarini va taqiqlarni yetkazdi. Bandalari oxiratda azob yoki mukofot olishlarini ularning dunyoda qilgan amalariga bog'liq qildi. Oxirat yo'liga kirib roziligiga qovushishini o'zi tanlagan sevgan bandalariga oson qildi.
続きを読む
QIYOMAT VA OXIRAT 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Qiyomat va Oxirat kitobi
Qiyomat va Oxirat kitobi KINGDOV APK
2020年01月17日 8.82 MB

Requires Android: Android 4.0.3+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 7f63cc86c1a079b46dba1b967cf8330198d8b95c

Size: 8.82 MB

What's New:

追加情報

パケージ名:

com.abror.qiyomatva.oxirat

更新日:

最新バージョン:

KINGDOV

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.0.3+