Polska Biblia Gdańska

8.8 18

v1.0 by ⭐ Wiktoria Goroch ⭐

Polska Biblia Gdańska アプリダウンロード Polska Biblia Gdańska アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Polska Biblia Gdańskaの詳細

⭐ Wiktoria Goroch ⭐からリリースされた『Polska Biblia Gdańska』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『Polska Biblia Gdańska』のファイルサイズ(APKサイズ):2.92 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpでは⭐ Wiktoria Goroch ⭐より配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。現在、Polska Biblia Gdańska appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Polska Biblia Gdańska』のAndroid要件はAndroid 1.6+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Polska Biblia Gdańska apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Polskie Biblia (Polish Holy Bible) Gdańska
Biblia gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów. Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich.
Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 roku, na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (wg współczesnej pisowni Secemin). Na synodzie w Baranowie w 1604 roku polecono Danielowi Mikołajewskiemu, seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce, aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią brzeską, czeską Kralicką (1579-1593), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą. Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich. Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 roku w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.
Biblia gdańska przeszła dwie ważne rewizje (nazwy od miejsc wydań): Królewiecką w 1738 roku i Warszawską w 1881 (rewizja Nowego Testamentu).
Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat przekładem biblijnym polskich protestantów.
Nowy Testament Biblii gdańskiej wydany został później w roku 1686 w Amsterdamie pod zmienionym tytułem: Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego. Kolejne jego wydania: 1708 w Brzegu (z dodatkiem modlitw, pieśni i nauk katechizmowych), 1727, 1728 (to wydanie zawierało summariusze Sebestiana Schmida i glossy Marcina Lutra) i 1832 w Lipsku, 1834, 1852, 1920 (Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1929 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1937 w Warszawie, 1867 w Berlinie (wydanie wraz z Księgą Psalmów), 1873 w Londynie (Ewangelie i Dzieje Apostolskie), 1881, 1882, 1883 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) i 1918 (wydanie wraz z Księgą Psalmów) w Wiedniu.
Biblia gdańska pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975, to jest do wydania Biblii warszawskiej.
Pierwsze wydania Biblii gdańskiej zawierały także księgi uznawane przez protestantów za apokryfy (część z nich w terminologii katolickiej jest określana jako księgi deuterokanoniczne, część – 3 Księga Machabejska, 3 i 4 Księga Ezdrasza oraz Modlitwa Manassesa – jest również uznawana za apokryfy), które umieszczano pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Współczesne wydania nie kontynuują tej tradycji.
続きを読む
Polska Biblia Gdańska 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Polska Biblia Gdańska
Polska Biblia Gdańska 1.0 APK
2015年09月08日 2.92 MB

Requires Android: Android 1.6+

Screen DPI: 120-240dpi

SHA1: eb6e6164250c3b235c7faffbc9dc89f8b06a3486

Size: 2.92 MB

追加情報

更新日:

最新バージョン:

1.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 1.6+