Millioner o'yin - yangi testlar o'zbekcha 2019

Millioner o'yin - yangi testlar o'zbekcha 2019

大統領選挙、2019年、ウズベク・チリダ

ダウンロード

バージョン履歴

Millioner o'yin - yangi testlar o'zbekcha 2019
Millioner o'yin - yangi testlar o'zbekcha 2019 1.0.2 APK
2018年12月10日 7.11 MB

Requires Android: Android 4.4+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1e8193ee707285076986de94dd9b64a8dabc49dc

Size: 7.11 MB

What's New:

Xatoliklar tuzatildi.
Yangi testlar qo'shildi.
Endi haqiqiy millioner o'yiniga aylandi