Hoa Tư Dẫn
9.4

Hoa Tư Dẫn

1.0 by NGO VAN CUONG
いつでもどこでも、お使いの端末で何百万もの最新の Android アプリ、ゲーム、音楽、映画、テレビ番組、書籍、雑誌などをお楽しみください。

Hoa Tư Dẫn 画像

Hoa Tư Dẫn 1.0
「Hoa Tư Dẫn」とはNGO VAN CUONGが開発したアプリです。2014年07月24日にHoa Tư Dẫnの最新バージョンは「1.0」にアップデートされました。Hoa Tư Dẫnはコミックのアプリです。ここでHoa Tư DẫnNGO VAN CUONGは開発したアプリを見ることができます。今、このアプリは無料です。このアプリのAndroid要件はAndroid 2.2+なので、ご注意ください。Hoa Tư DẫnはAPKFab、またはGooglePlayで入手できます。APKFab.comでは全てのAPK/XAPKファイルはオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードすることができます。
Đây là một câu chuyện xảy ra vào thời loạn thế.
Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.
Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức.
Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời.
Mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề.
Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa?
続きを読む
Hoa Tư Dẫn 特徴
追加情報
パケージ名:

com.vadevteam.hoatudan

カテゴリー:

コミック アプリ

更新日:

2014-07-24

最新バージョン:

1.0 

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 2.2+