Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa

8.8 23

v3.0 by Holy Quran Apps

Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

Al Kur'aniの詳細

Holy Quran Appsからリリースされた『Al Kur'ani』はライフスタイルアプリだ。apkfab.com/jpから『Al Kur'ani』のファイルサイズ(APKサイズ):4.04 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではHoly Quran Appsより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『Al Kur'ani』に似ているアプリや類似アプリは70個を見つける。現在、Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『Al Kur'ani』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
Al Kur’ani ko Kur’ani littafi ne wanda da Musulunci yakunshi maganan Allah (s.w.t) tsarki ya tabbata agareshi, wanda yaturo Annabi Muhammad (s.a.w) dashi zuwaga mutane gaba daya.
Saboda amfanin masu karatun mu a duk inda suke mun ajiye littafin Allah Al-kur’ani mai girma wanda za’a dauka kuma a ajiye daga baya a karanta a lokacin bukata.
Allah Ka bamu ladan karatun Alqur'ani.
Allah ya sa mu cikin masu karatun Al-kur’ani mai girma da tadabburi.
Musulunci
Musulunci addini ne dake da mabiya a duk fadin Duniya kuma mafiya yawan su na zaune ne a yankin gabas ta tsakiya da yankin Afirka ta arewa wadanda mafiyansu Larabawa ne masu bin adiinin musulunci, said dai akwai dunbin mabiya addinin musulunci amo INA a fadin Duniyar mu, Ma'anar Addinin Musulunci shine " Yarda da Mika wuya ga kadaituwan Allah Madaukakin Sarki, wato Shaidawa babu abun bautawa da Gaskiya sai Allah kuma Muhammad Manzonsa ne(Ma'aikinsa ne), bayan haka ka yarda da dukkan abubuwan da ya kebanta dasu, da mika wuya ga umarnin Allah Ubangijin talikai, tare da tsarkaka daga kafirci (sanya kishiya wa Allah) da kafirai"Allah Madaukakin Sarki shi ya aiko Manzonsa Annabi Muhammadu (tsira da Amincin Allah su tabbata a gare shi) da Al Kur'ani Mai Girma domin yazamo shiriya da Rahma ga Halittu baki data, an bayyana musulunci a matsayin addinin dake da saurin karin yawa a duniya a kullum wanda ke da Adadin musulmai na Duniya sun kai kusan kashi 24.1% na dukka mutanen Duniya wato fiye da Musulmai Biliyan Daya da Miliyan dubu dari takwas (1,800,000,000) a fadin duniya.
Tarihin Addinin Musulunci
Asalin addini a duniya shi ne musulunci. Mutum na farko da Allah ya halitta, Annabi Adam (alaihis salam), ya rayu ne bisa tafarkin musulunci. Dukkanin manzanni tun daga Annabi Nuhu (alaihis salam), zuwa Annabi Ibrahim, da Annabi Musa, da Annabi Isa, alaihimus salam, musulmai ne ma su kadaita Allah. Sai dai gaba dayansu Allah ya aikosu ne zuwa ga al'ummominsu kadai. Annabi na karshe kuma cikamakin tsarin annabawa shi ne Annabi Muhammadu (yabo da amincin Allah su tabbata a gareshi). Allah ya aiko Annabi Muhammadu (SAW) da sako zuwa ga daukacin al'ummar duniya, mutane da aljannu. An haifeshi a birnin Makkah da a yanzu ke kasar Saudi Arabia. Annabi Muhammadu (SAW), bakureishe ne, dan Abdullahi da Amina daga tsatson Annabi Isma'ila (AS) dan Annabi Ibrahim (AS).

Al Kur'ani 3.0 アップデート

Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Harshen Hausa Al Kur'ani (Holy Quran) - Audio + Rubutu. Quran in Hausa language
続きを読む
Al Kur'ani 特徴
バージョン履歴 もっと見る
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa 3.0 APK
2019-07-20 4.04 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b327e5aed2f31884b74341b81587fe902b08aaa3

Size: 4.04 MB

What's New:

Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Harshen Hausa Al Kur'ani (Holy Quran) - Audio + Rubutu. Quran in Hausa language
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa 2.0 APK
2019-07-19 4.04 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 1acf3c41477ddd6cfe710d07b6d1867e68f77c75

Size: 4.04 MB

What's New:

Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Harshen Hausa Al Kur'ani (Holy Quran) - Audio + Rubutu. Quran in Hausa language
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa 1.4 APK
2018-07-02 3.37 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 9e6fb696b21b4b1dd8bf31f30c97f0287a02e0b9

Size: 3.37 MB

What's New:

Hausa Quran AUDIO - Al Kur'ani MP3 in Hausa
Harshen Hausa Al Kur'ani (Holy Quran) - Audio + Rubutu. Quran in Hausa language
追加情報

更新日:

2019-07-20

最新バージョン:

3.0

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 4.1+