COVID Alert Malta

1.0 14

v2.0.1 by Government of Malta

COVID Alert Malta アプリダウンロード COVID Alert Malta アプリダウンロード
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

COVID Alert Maltaの詳細

Government of Maltaからリリースされた『COVID Alert Malta』は健康&フィットネスアプリだ。apkfab.com/jpから『COVID Alert Malta』のファイルサイズ(APKサイズ):8.21 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではGovernment of Maltaより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『COVID Alert Malta』に似ているアプリや類似アプリは88個を見つける。現在、COVID Alert Malta appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『COVID Alert Malta』のAndroid要件はAndroid 6.0+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『COVID Alert Malta apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
COVID Alert Malta is the national Maltese app designed to help protect individuals and their loved ones by alerting them if they were in close contact with persons infected with the COVID-19 virus.
The app works in a completely confidential way. It doesn’t store any personal details and doesn’t reveal the identity of infected persons or of their contacts. It doesn’t track where users are located. The app works in the background, using Bluetooth to exchange secret codes between mobile phones that are close to each other for at least 15 minutes. It uses little battery power. If an app user is informed by Public Health that he/she is positive for the COVID-19 virus, he/she will be given a code to be entered voluntarily into the app. This will send secret codes to the mobile phones of persons who were close to the infected person, informing them they might have been exposed to the COVID-19 virus. The contacts will be encouraged to call Helpline 111 for advice and, if necessary, a test will be organised.
The more persons use the app, the more it becomes effective, as the app will notify more potentially infected users. The app does not replace traditional contact tracing, but it provides a new tool to combat the spread of the COVID-19 virus.
COVID Alert Malta has been developed jointly by the Superintendence of Public Health of the Ministry for Health, Malta IT Agency (MITA) and the Malta Digital Innovation Authority (MDIA). For more information, visit https://covidalert.gov.mt.
________________________________________
COVID Alert Malta hi l-app nazzjonali Maltija ddiżinjata biex tipproteġi l-individwi u l-maħbubin tagħhom billi tallertahom jekk kienu f’kuntatt mill-viċin ma’ persuni infettati bil-virus tal-COVID-19.
L-app taħdem b’mod għal kollox kunfidenzjali. Ma terfax ġo fiha dettalji personali u ma tikxifx l-identità la ta’ persuni infettati u lanqas tal-kuntatti tagħhom. Ma tittraċċjax fejn jinsab min juża l-app. L-app taħdem fl-isfond; tuża l-Bluetooth biex tiskambja kodiċi sigrieti bejn mobiles li jkunu viċin ta’ xulxin għal tallinqas 15-il minuta. Ftit tuża batterija. Jekk xi ħadd li juża l-app jiġi nfurmat mis-Saħħa Pubblika li hu/hi pożittiv/a għall-virus tal-COVID-19, jingħata/tingħata kodiċi biex tiddaħħal volontarjament fl-app. Din tibgħat kodiċi sigrieti lill-mobiles ta’ persuni li kienu viċin tal-persuna infettata u tinfurmahom li setgħu kienu esposti għall-virus tal-COVID-19. Il-kuntatti jiġu nkoraġġiti li jċemplu l-Helpline 111 għal parir u, meta jkun hemm bżonn, jiġi organizzat test.
Iktar ma jkun jemm nies li jużaw l-app, iktar issir taħdem sew, għax l-app tallerta iżjed persuni li użaw l-app li setgħu ġew esposti għall-virus. L-app ma tieħux il-post tal-‘contact tracing’ tradizzjonali, imma tipprovdi għodda ġdid biex tiġi miġġielda l-firxa tal-virus tal-COVID-19.
COVID Alert Malta ġiet żviluppata b’mod konġunt mis-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika tal-Ministeru tas-Saħħa, il-Malta IT Agency (MITA) and l-Malta Digital Innovation Authority (MDIA). Għal iżjed tagħrif, żur https://covidalert.gov.mt.

COVID Alert Malta 2.0.1 アップデート

Minor bug fixes
続きを読む
COVID Alert Malta 特徴
バージョン履歴 もっと見る
COVID Alert Malta
COVID Alert Malta 2.0.1 APK
2021年08月21日 8.21 MB

Requires Android: Android 6.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: b56042c71a7fdde2e482225761e69f2a613f7c5b

Size: 8.21 MB

What's New:

Minor bug fixes
COVID Alert Malta
COVID Alert Malta 1.3.5 APK
2021年01月31日 8.11 MB

Requires Android: Android 6.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: f010d74ddf7a207a7ca8dea61a894a30357a2d6b

Size: 8.11 MB

What's New:

Improved support for Android 11
Stability improvements for contact tracing
Minor UI and UX improvements
COVID Alert Malta
COVID Alert Malta 1.3.4 APK
2021年01月28日 8.11 MB

Requires Android: Android 6.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: fd214f95a6d37c7d8f1b90751a02ce2f0956e200

Size: 8.11 MB

What's New:

• Improved support for Android 11
• Stability improvements for contact tracing
• Minor UI and UX improvements
COVID Alert Malta
COVID Alert Malta 1.2.8 APK
2020年10月02日 8.34 MB

Requires Android: Android 6.0+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 966f3cd0c96a20d42930659fb16b6cf3fc4bdf7b

Size: 8.34 MB

What's New:

追加情報

パケージ名:

mt.gov.dp3t

更新日:

最新バージョン:

2.0.1

バージョンアップ申請:

最新版提出

で手に入れよう:

Google Play

Android要件:

Android 6.0+