آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت

8.0 16

v3 by Erdal Brinci

آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت
APKFabストアから無料でダウンロード
リージョンフリー / APK/XAPKインストール

آیت الکرسیの詳細

Erdal Brinciからリリースされた『آیت الکرسی』は書籍&参考書アプリだ。apkfab.com/jpから『آیت الکرسی』のファイルサイズ(APKサイズ):6.58 MB、スクリーンショット、詳細情報などを確認できる。apkfab.com/jpではErdal Brinciより配信したアプリを簡単に検索して見つけることができる。『آیت الکرسی』に似ているアプリや類似アプリは44個を見つける。現在、آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت appのダウンロードも基本プレイも無料だ。『آیت الکرسی』のAndroid要件はAndroid 4.1+なので、ご注意ください。APKFabあるいはGooglePlayから『آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت apk』の最新バージョンを高速、安全にダウンロードできる。APKFab.com/jpでは全てのAPK/XAPKファイルがオリジナルなものなので、高速、安全にダウンロードできる。
آیت الكرسی همراه با صوت و متن برنامه ای ویژه برای تمامی مسلمانان.
امام محمد باقر از امیر المومنین (ع) روایت فرموده:
هنگامی كه آیت الكرسی نازل شد رسول خدا (ص) فرمود آیه الكرسی آیه ای است كه از گنج عرش نازل شده و زمانی كه این آیه نازل گشت هر بتی كه در جهان بود با صورت به زمین خورد.
در اپلیکیشن آیت الكرسی همراه با صوت و متن , آیات شریفه آیت الكرسی همراه با تلاوت و معنی با قابلیت حرکت خودکار متن باصدا وترجمه تقدیم شما عزیزان می شود .
続きを読む
آیت الکرسی 特徴
バージョン履歴 もっと見る
آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت
آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت 3 APK
2019-12-18 6.58 MB

Requires Android: Android 4.1+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: ff817a5e38e8587240ef8cba0a5573a8ad52c7ec

Size: 6.58 MB

آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت
آیت الکرسی با صوت و ترجمه بدون نیاز به اینترنت 1 APK
2019-04-20 6.05 MB

Requires Android: Android 4.0+

Architecture:

Screen DPI: 160-640dpi

SHA1: 95fbb551f5199cd66df7198e6ca6e990df89089a

Size: 6.05 MB

追加情報

更新日:

2020-09-28

最新バージョン:

3

バージョンアップ申請:

最新版提出

Android要件:

Android 4.1+