Atalar Sözləri
8.7
21

Atalar Sözləri

3.0 by ByGajiyev
Created by the people and for centuries the wise words of the motto of his life

Atalar Sözləri Screenshots

Atalar Sözləri 3.0 Description
Atalar Sözləri (Package Name: com.ByGajiyev.atalarsozleri) is developed by ByGajiyev and the latest version of Atalar Sözləri 3.0 was updated on April 10, 2017. Atalar Sözləri is in the category of Books & Reference. You can check all apps from the developer of Atalar Sözləri and find 5 alternative apps to Atalar Sözləri on Android. Currently this app is for free.This app can be downloaded on Android 2.3.2+ on APKFab or Google Play. All APK / XAPK files on APKFab.com are original and 100% safe with fast download.
Atalar sözü — xalqın yaratdığı və əsrlərdən bəri özünə həyat düsturu etdiyi hikmətli və möcuz sözlərdir
Mövzu muxtəlifliyi ilə yanaşı bitmiş fikir, ümumiləşdirmə və nəticə atalar sözlərinə xas olan cəhətlərdir. Atalar sözləri xalqın həyatda sınanmış, müdrik və nəsihətli fikirlərindən ibarət olur və böyük əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Əsas xüsusiyyəti həcmcə kiçikliyi, lakin mənaca hikmətli və nəsihətli olmasıdır. Atalar sözləri bitkin fikir ifadə edir, həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənir.
Həqiqi mənada işlənənlər: "Doğru söz acı olar", "İş insanın cövhəridir", "Yaxşı dost qardaşdan irəlidir", "Çıxan can geri qayıtmaz".
Məcazi mənada işlənənlər: "Buynuzsuz qoçun qisası buynuzlu qoçda qalmaz", "İlanın ağına da lənət, qarasına da", "İslanmışın yağışdan nə qorxusu", "Ağacı qurd içindən yeyər", "Qudurmuş köpəyin ömrü qırx gündür" və s.
Atalar sözlərindən yazılı ədəbiyyatda da geniş şəkildə istifadə olunur. Abbas Səhhətin "Yoxsulluq eyib deyil", Nəcəf bəy Vəzirovun "Daldan atılan daş topuğa dəyər", "Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdük", "Sonrakı peşmançılıq fayda verməz", Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini" əsərlərinin adları şifahi xalq ədəbiyyatından götürülmüşdür.
Tapmaca kimi bu janr da həm nəzmlə, həm də nəsrlə olur.
Sən ağa, mən ağa,
İnəkləri kim sağa?
Hər nə yedin dadındır,
Hər nə verdin adındır,
Hər nə qaldı yadındır.
Yüz ölç,
Bir biç.
Açaram sandığı,
Tökərəm pambığı.
Bu günün işini sabaha qoyma.
İş insanın cövhəridir.
Kitab bilik mənbəyidir.
Ucuz ətin şorbasi olmaz.
Dünya'da nə qədər möcüzə varsa
Hər şey'dən uca durur məhəbbət. «Şimşad Rza»
İslam ByGajiyev Qurani Kərim Hədis Dini Milyoncu Azərbaycan Azerbaijan Gence Hədislər Ədəbiyyat Kitab Kitablar Azərbaycan Dilində Əsərlər Ayətul Kursu Milyoncu, Dini Milyoncu, 4 şəkil 1 cavab Dini sual Cavab oyunu Azan Çərəkə Məfatihul Cinan Dua Dualar Namaz Radio Mən Azərbaycanliyam Məşhurlar
Read More
Atalar Sözləri Features
More Information
Update Date:

2017-04-10

Latest Version:

3.0 

Need Update:

Submit latest version

Available on:

Google Play

Requirements:

Android 2.3.2+