مسلسليتو

مسلسليتو

Mssulaito best entertainment application of your handIt contains many wonderful new features

Download

Previous Versions

مسلسليتو
مسلسليتو 1.8 APK
March 14, 2017 7.31 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 69f140ca009b7ceb5db8386de25679fcc362bb94

Size: 7.31 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.7 APK
October 25, 2016 7.24 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 3f38368e64edb7affe3f0f17fbe1b9250663613c

Size: 7.24 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.6 APK
September 21, 2016 7.31 MB

Requires Android: Android 4.1+

Screen DPI: 120-640dpi

SHA1: 03761c22025710ac7d3bd6b2f38cdb1f7eeb5f28

Size: 7.31 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.5 APK
July 15, 2016 6.99 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Screen DPI: 160-480dpi

SHA1: ac49adf075cf14a9c46dfb3b04eefe071506804b

Size: 6.99 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.4 APK
June 29, 2016 24.72 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Architecture: armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: 04e989f590a513c3372402b525148f91d75788d7

Size: 24.72 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.0.3 APK
June 22, 2016 13.74 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Architecture: armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: c8b751e988e6d786b82b8ff5e5169be9dff46664

Size: 13.74 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.0.2 APK
June 8, 2016 13.71 MB

Requires Android: Android 2.3.4+

Architecture: armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: eb35985cf14534ba918c95f21b85344fd8e0ced5

Size: 13.71 MB

What's New:

اضافة بعض التحسينات للتطبيق
مسلسليتو
مسلسليتو 1.0 APK
May 14, 2016 13.6 MB

Requires Android: Android 2.3.2+

Architecture: armeabi-v7a, x86

Screen DPI: 120-480dpi

SHA1: e5cbaa522d791b73f7028d79b710cf8d0334d5a4

Size: 13.6 MB